Blog Page

Blog

[ KHAI GIẢNG KHOÁ HUẤN LUYỆN ] PROFESSIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (𝗣𝗥𝗢 𝗛𝗥𝗠)

Khoá huấn luyện Professional Human Resource Management (Pro HRM) giúp học viên hệ thống kiến thức chuyên môn thông qua dự án thực tế từ doanh nghiệp. Mô hình học tập TCPA (TRAINING – COACHING – PRACTICE – AGILE) nâng cao năng lực hành vi và thích nghi nhanh chóng trước sự thay đổi thế […]