Nhân sự

[ Lunch&Connect Số 171 ] – HR- FINANCE COMMUNITY: QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN
02/12/2021
250.000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 171 ] – HR- FINANCE COMMUNITY: QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟕𝟏] – 𝐇𝐑 – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 ...
Đã diễn ra
[ LUNCH&CONNECT SỐ 170 ] – HR COMMUNITY: TALENT MANAGEMENT
21/11/2021
250.000 vnđ

[ LUNCH&CONNECT SỐ 170 ] – HR COMMUNITY: TALENT MANAGEMENT

[Lunch&Connect số 170] – HR Community Chủ đề: Tale...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 169 ] HR COMMUNITY – WORKPLACE FOR HR: HOW TO PROMOTE A CULTURE OF COLLABORATION IN THE NOW NORMAL
03/11/2021
250.000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 169 ] HR COMMUNITY – WORKPLACE FOR HR: HOW TO PROMOTE A CULT...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟔𝟗] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐓𝐨𝐩𝐢𝐜: 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐇𝐑...
Đã diễn ra
[ LUNCH&CONNECT SỐ 167 ] – HR COMMUNITY – KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG SAU COVID-19
29/09/2021
250.000 vnđ

[ LUNCH&CONNECT SỐ 167 ] – HR COMMUNITY – KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG SAU COVID-19

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟔𝟕] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: KẾ HOẠCH T...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 161 ] – HR COMMUNITY – ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC DƯỚI GÓC NHÌN TÂM LÝ HỌC TỔ CHỨC
11/08/2021
250000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 161 ] – HR COMMUNITY – ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC DƯỚI GÓC NHÌN TÂM L...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟔𝟏] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: ĐỘNG LỰC L...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 159 ] – HR COMMUNITY – DUY TRÌ HIỆU SUẤT LAO ĐỘNG & SỰ GẮN KẾT NHÂN VIÊN TRONG ĐẠI DỊCH
28/07/2021
250000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 159 ] – HR COMMUNITY – DUY TRÌ HIỆU SUẤT LAO ĐỘNG & SỰ ...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟓𝟗] – 𝐇𝐑 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: DU...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 157 ] – HR COMMUNITY – HR ROLES & COVID-19
30/06/2021
250000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 157 ] – HR COMMUNITY – HR ROLES & COVID-19

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟓7] – 𝐇𝐑 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: HR...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 155 ] – HR COMMUNITY –  QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ TUYỂN DỤNG THỜI KÌ 4.0
21/04/2021
500000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 155 ] – HR COMMUNITY – QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ TUYỂN DỤNG ...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟓𝟓] – 𝐇𝐑 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: QUẢN TR...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 153 ] – HR COMMUNITY – ONBOARDING PROGRAM
07/04/2021
500000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 153 ] – HR COMMUNITY – ONBOARDING PROGRAM

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟓𝟑] – 𝐇𝐑 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: ON...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 150 ] HR COMMUNITY – RECRUITMENT TREND IN 2021
24/03/2021
500000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 150 ] HR COMMUNITY – RECRUITMENT TREND IN 2021

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟓𝟎] – 𝐇𝐑 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: RE...
Đã diễn ra
[Lunch&Connect số 144] HR COMMUNITY – HR STRATEGIC PLANNING
03/03/2021
500000 vnđ

[Lunch&Connect số 144] HR COMMUNITY – HR STRATEGIC PLANNING

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟒𝟒] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: HR STRATEGIC PL...
Đã diễn ra
[Lunch&Connect số 146] HR COMMUNITY – KHI LÃNH ĐẠO LÀ PHỤ NỮ
10/03/2021
500000 vnđ

[Lunch&Connect số 146] HR COMMUNITY – KHI LÃNH ĐẠO LÀ PHỤ NỮ

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟒𝟔] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: KHI LÃNH ĐẠO LÀ...
Đã diễn ra
[Lunch&Connect số 142] HR COMMUNITY – HOW TO BE AN EFFECTIVE LEADER?
27/01/2021
250000 vnđ

[Lunch&Connect số 142] HR COMMUNITY – HOW TO BE AN EFFECTIVE LEADER?

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟒𝟐] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: HOW TO BE AN EF...
Đã diễn ra
[Lunch&Connect số 138] HR COMMUNITY – ỨNG DỤNG DISC TRONG PHỎNG VẤN
13/01/2021
500000 vnđ

[Lunch&Connect số 138] HR COMMUNITY – ỨNG DỤNG DISC TRONG PHỎNG VẤN

Chủ đề: ỨNG DỤNG DISC TRONG PHỎNG VẤN Diễn giả: BÀ TRẦN DIỄM...
Đã diễn ra