Nhân sự

[ Lunch&Connect Số 173 ] – HR- FINANCE COMMUNITY: STRESS TRONG KINH DOANH VÀ KHỞI NGHIỆP: NHỮNG CHI PHÍ THẦM LẶNG
19/05/2022
800.000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 173 ] – HR- FINANCE COMMUNITY: STRESS TRONG KINH DOANH VÀ KHỞI NGH...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟕𝟑] – 𝐇𝐑 – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 ...
Đã diễn ra