+(84)932 991 101
course@cbs.com.vn
79, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
KHOÁ HỌC CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO
1535
NGƯỜI THAM GIA
267
thành viên
333
địa điểm
120
Các nhà tài trợ
sự kiện nóng nhất

Các hạng mục sự kiện

Nhận thông tin mới
Về diễn giả

Diễn giả của chúng tôi

THẠCH VĨNH KHƯƠNG

THẠCH VĨNH KHƯƠNG

Data Scientist At Seedcom
SON DUONG

SON DUONG

Doctor
NGUYỄN NGỌC DUY LUÂN

NGUYỄN NGỌC DUY LUÂN

Data Analytics at Seedcom
Tạp chí cập nhật mới

Tin mới nhất