Lunch&Connect

[Lunch&Connect số 135] FINANCE COMMUNITY – VẤN ĐỀ CỐT LÕI CỦA MỘT NHÀ ĐẦU TƯ: V.U.C.A VÀ SỰ TRỖI DẬY CỦA PHÂN TÍCH THÔNG TIN.
Th12 24-2020 500000 vnđ

[Lunch&Connect số 135] FINANCE COMMUNITY – VẤN ĐỀ CỐT LÕI CỦA MỘT NHÀ ĐẦU TƯ: V...

Past
VẤN ĐỀ CỐT LÕI CỦA MỘT NHÀ ĐẦU TƯ: V.U.C.A VÀ SỰ TRỖI DẬY CỦ...
[Lunch&Connect số 136] HR COMMUNITY – HÀNH TRANG VÀO NGHỀ NHÂN SỰ
Th1 6-2021 500000 vnđ

[Lunch&Connect số 136] HR COMMUNITY – HÀNH TRANG VÀO NGHỀ NHÂN SỰ

Past
HÀNH TRANG VÀO NGHỀ NHÂN SỰ Dành cho các anh/chị Nhân sự hoặ...
[Lunch&Connect số 138] HR COMMUNITY – ỨNG DỤNG DISC TRONG PHỎNG VẤN
Th1 13-2021 500000 vnđ

[Lunch&Connect số 138] HR COMMUNITY – ỨNG DỤNG DISC TRONG PHỎNG VẤN

Past
Chủ đề: ỨNG DỤNG DISC TRONG PHỎNG VẤN Diễn giả: BÀ TRẦN DIỄM...
[Lunch&Connect số 139] FINANCE COMMUNITY – CHỨNG KHOÁN 2021
Th1 14-2021 500000 vnđ

[Lunch&Connect số 139] FINANCE COMMUNITY – CHỨNG KHOÁN 2021

Past
[Lunch&Connect số 139] FINANCE COMMUNITY Chủ đề: CHỨNG K...
[Lunch&Connect số 142] HR COMMUNITY – HOW TO BE AN EFFECTIVE LEADER?
Th1 27-2021 250000 vnđ

[Lunch&Connect số 142] HR COMMUNITY – HOW TO BE AN EFFECTIVE LEADER?

Past
[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟒𝟐] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: HOW TO BE AN EF...