Lunch&Connect

[LUNCH&CONNECT SỐ 198] HR-FINANCE COMMUNITY –  ĐẦU TƯ NỬA CUỐI 2023
11/07/2023
1.000.000 VND

[LUNCH&CONNECT SỐ 198] HR-FINANCE COMMUNITY – ĐẦU TƯ NỬA CUỐI 2023

[Lunch&Connect số 200] FINANCE COMMUNITY CHỦ ĐỀ: ĐẦU TƯ ...
Đã diễn ra
[LUNCH&CONNECT] – DU HỌC – MỞ RỘNG WORK VISA ĐẾN 3 NĂM, DU HỌC – ĐỊNH CƯ NEW ZEALAND
08/07/2023
500.000 VND

[LUNCH&CONNECT] – DU HỌC – MỞ RỘNG WORK VISA ĐẾN 3 NĂM, DU HỌC – ĐỊ...

Lunch&Connect: CHỦ ĐỀ: MỞ RỘNG WORK VISA ĐẾN 3 NĂM, DU H...
Đã diễn ra
[LUNCH&CONNECT SỐ 196] HR-FINANCE COMMUNITY – GIÁ TRỊ CÔNG TY TRÊN SÀN
06/06/2023
1.000.000 VND

[LUNCH&CONNECT SỐ 196] HR-FINANCE COMMUNITY – GIÁ TRỊ CÔNG TY TRÊN SÀN

[Lunch&Connect số 196] FINANCE COMMUNITY CHỦ ĐỀ: QUY TRÌ...
Đã diễn ra
[LUNCH&CONNECT SỐ 195] HR-FINANCE COMMUNITY – GIÁ TRỊ CÔNG TY TRÊN SÀN
31/05/2023
1.000.000 VND

[LUNCH&CONNECT SỐ 195] HR-FINANCE COMMUNITY – GIÁ TRỊ CÔNG TY TRÊN SÀN

[Lunch&Connect số 195] FINANCE COMMUNITY CHỦ ĐỀ: GIÁ TRỊ...
Đã diễn ra
[LUNCH&CONNECT SỐ 193] HR-FINANCE COMMUNITY – CỔ PHIẾU x2 KHI M&A
16/05/2023
1000000

[LUNCH&CONNECT SỐ 193] HR-FINANCE COMMUNITY – CỔ PHIẾU x2 KHI M&A

[Lunch&Connect số 193] FINANCE COMMUNITY CHỦ ĐỀ: CỔ PHIẾ...
Đã diễn ra
[LUNCH&CONNECT SỐ 191] HR-FINANCE COMMUNITY – ĐẦU TƯ NHƯ BÁO
11/04/2023
1000000

[LUNCH&CONNECT SỐ 191] HR-FINANCE COMMUNITY – ĐẦU TƯ NHƯ BÁO

[Lunch&Connect số 191] FINANCE COMMUNITY CHỦ ĐỀ: ĐẦU TƯ ...
Đã diễn ra
[Lunch&Connect số 189] HR-FINANCE COMMUNITY – DÒNG CHẢY TÀI CHÍNH 2023
07/03/2023
1000000

[Lunch&Connect số 189] HR-FINANCE COMMUNITY – DÒNG CHẢY TÀI CHÍNH 2023

[Lunch&Connect số 189] FINANCE COMMUNITY CHỦ ĐỀ: DÒNG CH...
Đã diễn ra