HALL OF FAME

Vinh danh các học viên của CBS đã đạt điểm cao trong các kỳ thi SAT, IELTS qua các năm. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng lựa chọn CBS đồng hành trong quá trình học tập để chinh phục mục tiêu của mình.

Võ Ngọc Hiếu | 1460 SAT

Bảo Anh | IELTS 6.5

Ngân Lê | IELTS 7.0