Speakers

NATHAN VŨ

NATHAN VŨ

General Director - Minh Chau Financial Investment JSC (MCF)
Ms. Phuong Nguyen

Ms. Phuong Nguyen

IELTS 8.0 (Listening 9.0, Reading 8.0, Writing 7.0, Speaking 7.5)
TRÁC NGỌC VÂN AN

TRÁC NGỌC VÂN AN

Giảng viên Khóa CFA Level 1 – CBS
NGUYỄN THÀNH TRUNG

NGUYỄN THÀNH TRUNG

Giảng viên Khóa CFA Level 1 – CBS
Ms Hien

Ms Hien

TESOL DUAL DIPLOMA, TESOL-HCMC & ATC, IELTS 7.5
JACK NGUYỄN

JACK NGUYỄN

Giảng Viên Khóa Pro MA&PE – CBS
TRẦN XUÂN TRƯỜNG

TRẦN XUÂN TRƯỜNG

Associate Portfolio Manager - SSI Asset Management
TRẦN HÙNG THIỆN

TRẦN HÙNG THIỆN

FOUNDER at Gcomm-Global
TÀI TRẦN

TÀI TRẦN

Program Director – CBS, Investment Director – Sonkim Retail
HỒ QUỐC BÌNH

HỒ QUỐC BÌNH

Head of Research - Thanh Cong Securities
TĂNG THÚY NGA

TĂNG THÚY NGA

Lecturer Business Analytics
JASON NGUYEN

JASON NGUYEN

SAT 1600/1600 - Bachelors, National University of Singapore (NUS) 
ĐOÀN MINH TIN

ĐOÀN MINH TIN

Senior Analyst – Techcom Securities Ho Chi Minh City
Ms. Phuc Tang

Ms. Phuc Tang

Master of Education specializing in TESOL, City University of Seattle
HOÀNG NGUYỄN

HOÀNG NGUYỄN

Manager Advisory Services - PwC Vietnam