Speakers

TRẦN HOÀNG KHANG

TRẦN HOÀNG KHANG

Giảng viên Chương trình Thạc Sĩ Tài Chính – Đại học Kinh Tế TP. HCM & Đại học Massey Newzealand
NGUYỄN THÀNH TRUNG

NGUYỄN THÀNH TRUNG

Giảng viên Khóa CFA Level 1 – CBS
TRÁC NGỌC VÂN AN

TRÁC NGỌC VÂN AN

Giảng viên Khóa CFA Level 1 – CBS
TRẦN XUÂN TRƯỜNG

TRẦN XUÂN TRƯỜNG

Associate Portfolio Manager - SSI Asset Management
JACK NGUYỄN

JACK NGUYỄN

Giảng Viên Khóa Pro MA&PE – CBS
HỒ QUỐC BÌNH

HỒ QUỐC BÌNH

Head of Research - Thanh Cong Securities
TÀI TRẦN

TÀI TRẦN

Program Director – CBS, Investment Director – Sonkim Retail
ĐOÀN MINH TIN

ĐOÀN MINH TIN

Senior Analyst – Techcom Securities Ho Chi Minh City
HOÀNG NGUYỄN

HOÀNG NGUYỄN

Manager Advisory Services - PwC Vietnam
HỨA TẤN TRUNG

HỨA TẤN TRUNG

Giảng viên Khóa CFA Level 1 – CBS
SƠN DƯƠNG

SƠN DƯƠNG

Master of Management in Finance/ PhD in Finance - Massey University
NGUYỄN VĂN HẢI

NGUYỄN VĂN HẢI

Luật sư thành viên - YKVN
MAI NGUYỄN

MAI NGUYỄN

Giảng viên Chương trình Thạc Sĩ Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Đại học Kinh Tế TP. HCM & Đại học Massey Newzealand
JASON NGUYEN

JASON NGUYEN

SAT 1600/1600 - Bachelors, National University of Singapore (NUS) 
ĐẶNG YẾN PHI

ĐẶNG YẾN PHI

Lead Consultant - Lee Hecht Harrison Vietnam