Speakers

SƠN DƯƠNG

SƠN DƯƠNG

Master of Management in Finance/ PhD in Finance - Massey University
NGUYỄN VĂN HẢI

NGUYỄN VĂN HẢI

Luật sư thành viên - YKVN
MAI NGUYỄN

MAI NGUYỄN

Giảng viên Chương trình Thạc Sĩ Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Đại học Kinh Tế TP. HCM & Đại học Massey Newzealand
Ms Mabel Tran

Ms Mabel Tran

TESOL DUAL DIPLOMA, TESOL-HCMC & ATC, IELTS 7.5
ĐẶNG YẾN PHI

ĐẶNG YẾN PHI

Lead Consultant - Lee Hecht Harrison Vietnam
LÂM NGỌC THỤY

LÂM NGỌC THỤY

GIẢNG VIÊN KHÓA PRO HRM - CBS
THẠCH VĨNH KHƯƠNG

THẠCH VĨNH KHƯƠNG

Customer Analytics Manager, Marketing & Distribution Service At MoMo
TRẦN THỊ DƯƠNG ANH

TRẦN THỊ DƯƠNG ANH

Giảng viên Khóa PRO HRM – CBS
BÙI VĂN HUY

BÙI VĂN HUY

Giám đốc điều hành DSC – Chi nhánh Hồ Chí Minh
NGUYỄN NGỌC DUY LUÂN

NGUYỄN NGỌC DUY LUÂN

Giảng Viên Khóa Business Analytics – CBS
LÊ THỊ KIM ANH

LÊ THỊ KIM ANH

Master of HRM - Managing Director/ Senior HR Consultant/ Senior Trainer
Ms Hien

Ms Hien

TESOL DUAL DIPLOMA, TESOL-HCMC & ATC, IELTS 7.5
TRẦN HOÀNG KHANG

TRẦN HOÀNG KHANG

Lecturer Finance - UEH & Massey University
NATHAN VŨ

NATHAN VŨ

General Director - Minh Chau Financial Investment JSC (MCF)
TRẦN HÙNG THIỆN

TRẦN HÙNG THIỆN

FOUNDER at Gcomm-Global