Speakers

TRÁC NGỌC VÂN AN

TRÁC NGỌC VÂN AN

Giảng viên Khóa CFA Level 1 – CBS
NGUYỄN THÀNH TRUNG

NGUYỄN THÀNH TRUNG

Giảng viên Khóa CFA Level 1 – CBS
JACK NGUYỄN

JACK NGUYỄN

Giảng Viên Khóa Pro MA&PE – CBS
TRẦN XUÂN TRƯỜNG

TRẦN XUÂN TRƯỜNG

Giảng viên Khóa CFA Level 1 – CBS
TÀI TRẦN

TÀI TRẦN

Giám Đốc Chương Trình – CBS
HỒ QUỐC BÌNH

HỒ QUỐC BÌNH

Giảng viên Khóa CFA Level 1 – CBS
TRẦN THẾ LONG

TRẦN THẾ LONG

Giáo viên IELTS – CBS Academic English
ĐOÀN MINH TIN

ĐOÀN MINH TIN

Giảng viên Khóa CFA Level 1 – CBS
HOÀNG NGUYỄN

HOÀNG NGUYỄN

Giảng viên Khóa CFA Level 1 – CBS
HỨA TẤN TRUNG

HỨA TẤN TRUNG

Giảng viên Khóa CFA Level 1 – CBS
SƠN DƯƠNG

SƠN DƯƠNG

Giảng viên Chương trình Thạc Sĩ Tài Chính – Đại học Kinh Tế TP. HCM & Đại học Massey Newzealand
NGUYỄN VĂN HẢI

NGUYỄN VĂN HẢI

Giảng Viên Khóa Pro MA&PE – CBS
MAI NGUYỄN

MAI NGUYỄN

Giảng viên Chương trình Thạc Sĩ Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Đại học Kinh Tế TP. HCM & Đại học Massey Newzealand
JASON NGUYEN

JASON NGUYEN

GIẢNG VIÊN KHOÁ SAT - VIẾT LUẬN SĂN HỌC BỔNG TẠI CBS
ĐẶNG YẾN PHI

ĐẶNG YẾN PHI

Giảng viên Khóa PRO HRM – CBS