Speakers

SON DUONG

SON DUONG

Doctor
NGUYỄN NGỌC DUY LUÂN

NGUYỄN NGỌC DUY LUÂN

Data Analytics at Seedcom
MAI NGUYEN

MAI NGUYEN

EMBA
NGUYỄN THỊ THÙY LIÊN

NGUYỄN THỊ THÙY LIÊN

FORMER HUMAN RESOURCE DIRECTOR DFS, MERCEDES
PHI DANG

PHI DANG

Lecturer
TRẦN NGỌC THẢO

TRẦN NGỌC THẢO

Former Talent and OD Manager (Mantu), Head of HRBP (Hitachi Vantara), Group HRM (Control Union Vietnam)
ANH TRAN

ANH TRAN

Senior Consultant & Coach
TRẦN HOÀNG KHANG

TRẦN HOÀNG KHANG

Giảng viên Chương trình Thạc sỹ Tài chính Trường Đại học Kinh tế TP.HCM & Trường Đại học Massey - New Zealand
LE THI KIM ANH

LE THI KIM ANH

Phó chủ tịch CLB Nhân sự Việt Nam – VNHR
TRÁC NGỌC VÂN AN

TRÁC NGỌC VÂN AN

CFA - INVESTMENT EXECUTIVE AT CREADOR PRIVATE EQUITY