Speakers

ĐẶNG YẾN PHI

ĐẶNG YẾN PHI

Lead Consultant - Lee Hecht Harrison Vietnam
LÂM NGỌC THỤY

LÂM NGỌC THỤY

GIẢNG VIÊN KHÓA PRO HRM - CBS
THẠCH VĨNH KHƯƠNG

THẠCH VĨNH KHƯƠNG

Data Scientist - Seedcom Group
TRẦN THỊ DƯƠNG ANH

TRẦN THỊ DƯƠNG ANH

Giảng viên Khóa PRO HRM – CBS
BÙI VĂN HUY

BÙI VĂN HUY

Giám đốc điều hành DSC – Chi nhánh Hồ Chí Minh
NGUYỄN NGỌC DUY LUÂN

NGUYỄN NGỌC DUY LUÂN

Giảng Viên Khóa Business Analytics – CBS
LÊ THỊ KIM ANH

LÊ THỊ KIM ANH

Master of HRM - Managing Director/ Senior HR Consultant/ Senior Trainer
TRẦN HOÀNG KHANG

TRẦN HOÀNG KHANG

Lecturer Finance - UEH & Massey University
NATHAN VŨ

NATHAN VŨ

General Director - Minh Chau Financial Investment JSC (MCF)
TRÁC NGỌC VÂN AN

TRÁC NGỌC VÂN AN

Giảng viên Khóa CFA Level 1 – CBS
NGUYỄN THÀNH TRUNG

NGUYỄN THÀNH TRUNG

Giảng viên Khóa CFA Level 1 – CBS
JACK NGUYỄN

JACK NGUYỄN

Giảng Viên Khóa Pro MA&PE – CBS
TRẦN XUÂN TRƯỜNG

TRẦN XUÂN TRƯỜNG

Associate Portfolio Manager - SSI Asset Management
TÀI TRẦN

TÀI TRẦN

Program Director – CBS, Investment Director – Sonkim Retail
HỒ QUỐC BÌNH

HỒ QUỐC BÌNH

Head of Research - Thanh Cong Securities