Tài chính

[ Lunch&Connect Số 171 ] – HR- FINANCE COMMUNITY: QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN
02/12/2021
250.000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 171 ] – HR- FINANCE COMMUNITY: QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟕𝟏] – 𝐇𝐑 – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 ...
Đã diễn ra
[ LUNCH&CONNECT SỐ 166 ] – FINANCE COMMUNITY: KỸ THUẬT CHỌN MUA CỔ PHIẾU THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG
23/09/2021
250000 vnđ

[ LUNCH&CONNECT SỐ 166 ] – FINANCE COMMUNITY: KỸ THUẬT CHỌN MUA CỔ PHIẾU THEO ĐÀ TĂNG...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟔𝟔] – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đ...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 164 ] – FINANCE COMMUNITY: HAI KỊCH BẢN ĐẦU TƯ SAU COVID
26/08/2021
250.000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 164 ] – FINANCE COMMUNITY: HAI KỊCH BẢN ĐẦU TƯ SAU COVID

[𝐋𝐔𝐍𝐂𝐇&𝐂𝐎𝐍𝐍𝐄𝐂𝐓 𝟏𝟔𝟒] 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: HAI KỊCH B...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 162 ] – FINANCE COMMUNITY – TIỀM NĂNG BẤT ĐỘNG SẢN HẬU COVID-19
05/08/2021
250000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 162 ] – FINANCE COMMUNITY – TIỀM NĂNG BẤT ĐỘNG SẢN HẬU COVID...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟔𝟐] – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đ...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 160 ] – FINANCE COMMUNITY – ĐẦU TƯ QUA GÓC NHÌN TÍN DỤNG
29/07/2021
250000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 160 ] – FINANCE COMMUNITY – ĐẦU TƯ QUA GÓC NHÌN TÍN DỤNG

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟔𝟎] – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đ...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 158 ] – FINANCE COMMUNITY –  ỨNG DỤNG CỦA MACHINE LEARNING TRONG NGÀNH BÁN LẺ
08/07/2021
250000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 158 ] – FINANCE COMMUNITY – ỨNG DỤNG CỦA MACHINE LEARNING TR...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟓𝟖] 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: ỨNG DỤNG C...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 156 ] – FINANCE COMMUNITY – SPAC – SPECIAL ACQUISITION PURPOSE COMPANY
22/04/2021
500000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 156 ] – FINANCE COMMUNITY – SPAC – SPECIAL ACQUI...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟓𝟔] – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: SP...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 154 ] – FINANCE COMMUNITY – SUBLEASING FOR INDIVIDUAL INVESTORS
15/04/2021
500000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 154 ] – FINANCE COMMUNITY – SUBLEASING FOR INDIVIDUAL ...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟓𝟒] – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: SU...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 152 ] – FINANCE COMMUNITY – CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN
01/04/2021
500000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 152 ] – FINANCE COMMUNITY – CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC ...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟓𝟐] 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: CHIẾN...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 145 ] – FINANCE COMMUNITY – WEALTH MANAGEMENT
04/03/2021
500000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 145 ] – FINANCE COMMUNITY – WEALTH MANAGEMENT

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟒𝟓] 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: WEALT...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 147 ] – FINANCE COMMUNITY – BONG BÓNG TÀI SẢN TRƯỚC NGUY CƠ LẠM PHÁT VÀ ÁP LỰC TĂNG LÃI SUẤT
11/03/2021
500000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 147 ] – FINANCE COMMUNITY – BONG BÓNG TÀI SẢN TRƯỚC NGUY CƠ LẠM PH...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟒𝟕] 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: BONG BÓNG ...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 147 ] – FINANCE COMMUNITY – BONG BÓNG TÀI SẢN TRƯỚC NGUY CƠ LẠM PHÁT VÀ ÁP LỰC TĂNG LÃI SUẤT
11/03/2021
250000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 147 ] – FINANCE COMMUNITY – BONG BÓNG TÀI SẢN TRƯỚC NG...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟒𝟕] 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: BONG BÓNG ...
Đã diễn ra
[Lunch&Connect số 143] FINANCE COMMUNITY – TIỀN RẺ. ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC
28/01/2021
250000 vnđ

[Lunch&Connect số 143] FINANCE COMMUNITY – TIỀN RẺ. ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 143] 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: TIỀN RẺ. Đ...
Đã diễn ra
[Lunch&Connect số 139] FINANCE COMMUNITY – CHỨNG KHOÁN 2021
14/01/2021
500000 vnđ

[Lunch&Connect số 139] FINANCE COMMUNITY – CHỨNG KHOÁN 2021

[Lunch&Connect số 139] FINANCE COMMUNITY Chủ đề: CHỨNG K...
Đã diễn ra