Tài chính

Workshop [Delve Into The Case – Uncover The Unknown]
27/05/2023
250.000 VND

Workshop [Delve Into The Case – Uncover The Unknown]

Workshop [DELVE INTO THE CASE – KHÁM PHÁ ĐIỀU CHƯA BIẾT] Thá...
Đã diễn ra
[LUNCH&CONNECT SỐ 195] HR-FINANCE COMMUNITY – GIÁ TRỊ CÔNG TY TRÊN SÀN
31/05/2023
1.000.000 VND

[LUNCH&CONNECT SỐ 195] HR-FINANCE COMMUNITY – GIÁ TRỊ CÔNG TY TRÊN SÀN

[Lunch&Connect số 195] FINANCE COMMUNITY CHỦ ĐỀ: GIÁ TRỊ...
Đã diễn ra
[Lunch&Connect số 189] HR-FINANCE COMMUNITY – DÒNG CHẢY TÀI CHÍNH 2023
07/03/2023
1000000

[Lunch&Connect số 189] HR-FINANCE COMMUNITY – DÒNG CHẢY TÀI CHÍNH 2023

[Lunch&Connect số 189] FINANCE COMMUNITY CHỦ ĐỀ: DÒNG CH...
Đã diễn ra