IELTS

WRITING CORRECTION BY EXAMINER
170.000 vnđ

WRITING CORRECTION BY EXAMINER

WRITING CORRECTION BY EXAMINER IELTS writing correction and ...
Đã diễn ra
SPEAKING CORRECTION BY EXAMINER
475.000 vnđ

SPEAKING CORRECTION BY EXAMINER

SPEAKING CORRECTION BY EXAMINER IELTS writing correction and...
Đã diễn ra
ADVANCED IELTS ( 6.0 – 6.5+)
21.600.000 vnđ-8.800.000 vnđ

ADVANCED IELTS ( 6.0 – 6.5+)

Chương trình học ADVANCED IELTS ( 6.0 – 6.5+ ) Đầu vào...
Đã diễn ra
IELTS BOOSTER (6.5 – 7.5)
21.600.000 vnđ-8.000.000 vnđ

IELTS BOOSTER (6.5 – 7.5)

Chương trình học IELTS BOOSTER (6.5 – 7.5) Dành cho nh...
Đã diễn ra
INTERMEDIATE IELTS ( 5.0 – 6.0+)
21.600.000 vnđ-8.000.000 vnđ

INTERMEDIATE IELTS ( 5.0 – 6.0+)

Chương trình học INTERMEDIATE IELTS ( 5.0 – 6.0+ ) Đầu...
Đã diễn ra
FOUNDATION IELTS ( 2.0 –  4.0+)
27.000.000 vnđ-7.200.000 vnđ

FOUNDATION IELTS ( 2.0 – 4.0+)

Chương trình học FOUNDATION IELTS ( 2.0 – 4.0+ ) Đầu v...
Đã diễn ra
BASIC ( 4.0 – 5.0+)
21.600.000 vnđ-7.200.000 vnđ

BASIC ( 4.0 – 5.0+)

Chương trình học BASIC IELTS ( 4.0 – 5.0+ ) Đầu vào (R...
Đã diễn ra
PRE-IELTS ( 0 –  Vững căn bản )
21.600.000 vnđ-6.200.000 vnđ

PRE-IELTS ( 0 – Vững căn bản )

Chương trình học PRE-IELTS ( 0 – Vững căn bản ) Đầu và...
Đã diễn ra
Grammar AND IELTS 4 SKILLS
21.600.000 vnđ-8.800.000 vnđ

Grammar AND IELTS 4 SKILLS

Chương trình học Grammar and IELTS 4 Skills Đầu vào (Require...
Đã diễn ra