Past Event

KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ CFA PREPARATION COURSE – THÁNG 12/2022
12/11/2022
25.000.000 vnđ

KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ CFA PREPARATION COURSE – THÁNG 12/2022

KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ CFA CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU Tổng quan về CF...
Đã diễn ra
[Lunch&Connect số 137 ] FINANCE COMMUNITY – TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) – HỆ THỐNG PHÂN TÍCH NỘI BỘ – DOANH THU
07/01/2021
500000 vnđ

[Lunch&Connect số 137 ] FINANCE COMMUNITY – TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) – HỆ TH...

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) – HỆ THỐNG PHÂN TÍCH NỘI BỘ R...
Đã diễn ra
[Lunch&Connect số 136] HR COMMUNITY – HÀNH TRANG VÀO NGHỀ NHÂN SỰ
06/01/2021
500000 vnđ

[Lunch&Connect số 136] HR COMMUNITY – HÀNH TRANG VÀO NGHỀ NHÂN SỰ

HÀNH TRANG VÀO NGHỀ NHÂN SỰ Dành cho các anh/chị Nhân sự hoặ...
Đã diễn ra
BASIC ( 4.0 – 5.0+)
21.600.000 vnđ-7.200.000 vnđ

BASIC ( 4.0 – 5.0+)

Chương trình học BASIC IELTS ( 4.0 – 5.0+ ) Đầu vào (R...
Đã diễn ra
PRE-IELTS ( 0 –  Vững căn bản )
21.600.000 vnđ-6.200.000 vnđ

PRE-IELTS ( 0 – Vững căn bản )

Chương trình học PRE-IELTS ( 0 – Vững căn bản ) Đầu và...
Đã diễn ra
Grammar AND IELTS 4 SKILLS
21.600.000 vnđ-8.800.000 vnđ

Grammar AND IELTS 4 SKILLS

Chương trình học Grammar and IELTS 4 Skills Đầu vào (Require...
Đã diễn ra