ADVANCED IELTS ( 6.0 – 6.5+)

The event is in time

Chương trình học ADVANCED IELTS ( 6.0 – 6.5+ )

Đầu vào (Requirement):

 • 6.0

Duration (Khai giảng và thời lượng khoá học):

 • 8 tuần, 24 buổi, 48 giờ

Cách tiếp cận (Approach):

 • Tối đa hoá điểm số bằng những chiến thuật nâng điểm hiệu quả. Tư duy hoá phương pháp Viết-Nói. Sử dụng hiệu quả collocations trong những chủ đề phổ biến. Hiểu rõ Văn phong của người phương Tây trong việc chinh phục ngôn ngữ này.

Đầu ra (Course learning outcomes):

 • 6.5+

Kiểm tra/đánh giá (Assessment):

 • Mini test, Mid-term test, Final Term

Giáo trình (Textbooks):

 • Actual test vol 6
 • Complete IELTS Reading
 • Listening Skill Strategies Practice test
 • Speaking book IELTS 2020
 • Complete book IELTS 2020

 

 

 • TRẦN THẾ LONG
KHÓA ADVANCED IELTS

Tối đa hoá điểm số bằng những chiến thuật nâng điểm hiệu quả. Tư duy hoá phương pháp Viết-Nói. Sử dụng hiệu quả collocations trong những chủ đề phổ biến. Hiểu rõ Văn phong của người phương Tây trong việc chinh phục ngôn ngữ này.

IELTS Teacher
TRẦN THẾ LONG

TRẦN THẾ LONG

IELTS Teacher

Leave a reply

Event Detail

1 Tháng Một, 2021 8:00 sáng
31 Tháng Mười Hai, 2021 11:19 sáng
79 Nguyễn Đình Chiểu