INTERMEDIATE IELTS ( 5.0 – 6.0+)

Chương trình học INTERMEDIATE IELTS ( 5.0 – 6.0+ )

Đầu vào (Requirement):

 • 5.0

Duration (Khai giảng và thời lượng khoá học):

 • 8 tuần, 24 buổi, 48 giờ

Cách tiếp cận (Approach):

 • Bắt đầu áp dụng áp lực thời gian trong những buổi học có giải đề thi chính thức. Tư duy hoá lại phương pháp Viết, chiến thuật Nói cấu trúc, chuẩn hoá Phát âm để tối đa hoá điểm số. Giải quyết những lỗi sai phổ biến khi học IELTS.

Đầu ra (Course learning outcomes):

 • 6.0+

Kiểm tra/đánh giá (Assessment):

 • Mini test, Mid-term test, Final Term

Giáo trình (Textbooks):

 • Cambridge IELTS
 • Complete IELTS Reading
 • Listening Skill Strategies Practice test
 • Speaking book IELTS 2020
 • Complete book IELTS 2020

Liên Hệ Để Được Tư Vấn

 


 • TRẦN THẾ LONG
KHÓA INTERMEDIATE

Bắt đầu áp dụng áp lực thời gian trong những buổi học có giải đề thi chính thức. Tư duy hoá lại phương pháp Viết, chiến thuật Nói cấu trúc, chuẩn hoá Phát âm để tối đa hoá điểm số. Giải quyết những lỗi sai phổ biến khi học IELTS.

Giáo viên IELTS – CBS Academic English
TRẦN THẾ LONG

TRẦN THẾ LONG

Giáo viên IELTS – CBS Academic English

ĐỂ LẠI CÂU HỎI/ THẮC MẮC VỀ SỰ KIỆN

CHI TIẾT SỰ KIỆN

79 Nguyễn Đình Chiểu

Warning: date() expects parameter 2 to be int, string given in /home/longh369/e2c.com.vn/wp-content/themes/em4u/ovaem-templates/single-event.php on line 403

Warning: date() expects parameter 2 to be int, string given in /home/longh369/e2c.com.vn/wp-content/themes/em4u/ovaem-templates/single-event.php on line 404
+ Google Calendar + Ical Export