INTERMEDIATE IELTS ( 5.0 – 6.0+)

The event is in time

Chương trình học INTERMEDIATE IELTS ( 5.0 – 6.0+ )

Đầu vào (Requirement):

 • 5.0

Duration (Khai giảng và thời lượng khoá học):

 • 8 tuần, 24 buổi, 48 giờ

Cách tiếp cận (Approach):

 • Bắt đầu áp dụng áp lực thời gian trong những buổi học có giải đề thi chính thức. Tư duy hoá lại phương pháp Viết, chiến thuật Nói cấu trúc, chuẩn hoá Phát âm để tối đa hoá điểm số. Giải quyết những lỗi sai phổ biến khi học IELTS.

Đầu ra (Course learning outcomes):

 • 6.0+

Kiểm tra/đánh giá (Assessment):

 • Mini test, Mid-term test, Final Term

Giáo trình (Textbooks):

 • Cambridge IELTS
 • Complete IELTS Reading
 • Listening Skill Strategies Practice test
 • Speaking book IELTS 2020
 • Complete book IELTS 2020

 

 

 

 

 

 

 

 • TRẦN THẾ LONG
KHÓA INTERMEDIATE

Bắt đầu áp dụng áp lực thời gian trong những buổi học có giải đề thi chính thức. Tư duy hoá lại phương pháp Viết, chiến thuật Nói cấu trúc, chuẩn hoá Phát âm để tối đa hoá điểm số. Giải quyết những lỗi sai phổ biến khi học IELTS.

IELTS Teacher
TRẦN THẾ LONG

TRẦN THẾ LONG

IELTS Teacher

Leave a reply

Event Detail

1 Tháng Một, 2021 8:00 sáng
31 Tháng Mười Hai, 2021 11:19 sáng
79 Nguyễn Đình Chiểu