Past Event

[ LUNCH&CONNECT SỐ 167 ] – HR COMMUNITY – KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG SAU COVID-19
29 Tháng Chín, 2021
250.000 vnđ

[ LUNCH&CONNECT SỐ 167 ] – HR COMMUNITY – KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG SAU COVID-19

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟔𝟕] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: KẾ HOẠCH T...
Past
[ LUNCH&CONNECT SỐ 166 ] – FINANCE COMMUNITY: KỸ THUẬT CHỌN MUA CỔ PHIẾU THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG
23 Tháng Chín, 2021
250.000

[ LUNCH&CONNECT SỐ 166 ] – FINANCE COMMUNITY: KỸ THUẬT CHỌN MUA CỔ PHIẾU THEO ĐÀ TĂNG...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟔𝟔] – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đ...
Past
[ Lunch&Connect Số 164 ] – FINANCE COMMUNITY: HAI KỊCH BẢN ĐẦU TƯ SAU COVID
26 Tháng Tám, 2021
250.000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 164 ] – FINANCE COMMUNITY: HAI KỊCH BẢN ĐẦU TƯ SAU COVID

[𝐋𝐔𝐍𝐂𝐇&𝐂𝐎𝐍𝐍𝐄𝐂𝐓 𝟏𝟔𝟒] 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: HAI KỊCH B...
Past
[ Lunch&Connect Số 161 ] – HR COMMUNITY – ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC DƯỚI GÓC NHÌN TÂM LÝ HỌC TỔ CHỨC
11 Tháng Tám, 2021
Free

[ Lunch&Connect Số 161 ] – HR COMMUNITY – ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC DƯỚI GÓC NHÌN TÂM L...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟔𝟏] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: ĐỘNG LỰC L...
Past
[ Lunch&Connect Số 162 ] – FINANCE COMMUNITY – TIỀM NĂNG BẤT ĐỘNG SẢN HẬU COVID-19
5 Tháng Tám, 2021
Free

[ Lunch&Connect Số 162 ] – FINANCE COMMUNITY – TIỀM NĂNG BẤT ĐỘNG SẢN HẬU COVID...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟔𝟐] – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đ...
Past
[ Lunch&Connect Số 160 ] – FINANCE COMMUNITY – ĐẦU TƯ QUA GÓC NHÌN TÍN DỤNG
29 Tháng Bảy, 2021
Free

[ Lunch&Connect Số 160 ] – FINANCE COMMUNITY – ĐẦU TƯ QUA GÓC NHÌN TÍN DỤNG

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟔𝟎] – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đ...
Past
[ Lunch&Connect Số 159 ] – HR COMMUNITY – DUY TRÌ HIỆU SUẤT LAO ĐỘNG & SỰ GẮN KẾT NHÂN VIÊN TRONG ĐẠI DỊCH
28 Tháng Bảy, 2021
Free

[ Lunch&Connect Số 159 ] – HR COMMUNITY – DUY TRÌ HIỆU SUẤT LAO ĐỘNG & SỰ ...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟓𝟗] – 𝐇𝐑 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: DU...
Past
MFin – Current Issues in Business
24 Tháng Bảy, 2021
34.500.000 vnđ

MFin – Current Issues in Business

Current Issues in Business Introduction Current Issues in Bu...
Past
[ Lunch&Connect Số 158 ] – FINANCE COMMUNITY –  ỨNG DỤNG CỦA MACHINE LEARNING TRONG NGÀNH BÁN LẺ
8 Tháng Bảy, 2021
Free

[ Lunch&Connect Số 158 ] – FINANCE COMMUNITY – ỨNG DỤNG CỦA MACHINE LEARNING TR...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟓𝟖] 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: ỨNG DỤNG C...
Past
[ Lunch&Connect Số 157 ] – HR COMMUNITY – HR ROLES & COVID-19
30 Tháng Sáu, 2021
Free

[ Lunch&Connect Số 157 ] – HR COMMUNITY – HR ROLES & COVID-19

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟓7] – 𝐇𝐑 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: HR...
Past
[ Lunch&Connect Số 141 ] – FINANCE COMMUNITY – VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
22 Tháng Một, 2021
500000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 141 ] – FINANCE COMMUNITY – VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ CÔNG ...

Chủ đề: VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NI...
Past