Past Event

Săn học bổng cùng trường Massey, New Zealand
14/08/2022
Free

Săn học bổng cùng trường Massey, New Zealand

#UPCOMINGEVENT Săn học bổng cùng trường Massey, New Zealand ...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 173 ] – HR- FINANCE COMMUNITY: STRESS TRONG KINH DOANH VÀ KHỞI NGHIỆP: NHỮNG CHI PHÍ THẦM LẶNG
19/05/2022
800.000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 173 ] – HR- FINANCE COMMUNITY: STRESS TRONG KINH DOANH VÀ KHỞI NGH...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟕𝟑] – 𝐇𝐑 – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 ...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 172 ] – HR- FINANCE COMMUNITY: DATA MINDSET TRONG DOANH NGHIỆP
12/05/2022
800.000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 172 ] – HR- FINANCE COMMUNITY: DATA MINDSET TRONG DOANH NGHIỆP

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟕𝟐] – 𝐇𝐑 – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 ...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 171 ] – HR- FINANCE COMMUNITY: QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN
02/12/2021
250.000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 171 ] – HR- FINANCE COMMUNITY: QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟕𝟏] – 𝐇𝐑 – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 ...
Đã diễn ra
[ LUNCH&CONNECT SỐ 170 ] – HR COMMUNITY: TALENT MANAGEMENT
21/11/2021
250.000 vnđ

[ LUNCH&CONNECT SỐ 170 ] – HR COMMUNITY: TALENT MANAGEMENT

[Lunch&Connect số 170] – HR Community Chủ đề: Tale...
Đã diễn ra