Săn học bổng cùng trường Massey, New Zealand

Sự kiện đã hết hạn

#UPCOMINGEVENT Săn học bổng cùng trường Massey, New Zealand !

Đăng ký ngay

Tại sao 2022-2023 là thời điểm vàng để du học New Zealand?

1. Số lượng học bổng tăng đáng kể

2. Cơ hội săn học bổng đến $30,000 – với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực du học và quan hệ hợp tác tốt với các trường Massey, vận hành thành công hai chương trình Thạc sĩ Quản trị Nguồn nhân lực Thạc Sĩ Tài Chính UEH-ISB-Massey, CBS cam kết sẽ giúp đỡ học viên thiết kế lộ trình du học – học bổng – định cư chuẩn xác.

Nội dung hội thảo trực tuyển:

9:00-10:00: Cơ hội săn học bổng đến $30,000 bậc Cử nhân

Hỗ trợ sinh viên quốc tế khi học tại Massey.

(By Ms Iya Diza

Regional Manager for Southeast Asia Massey University)

10:00-10.30: Đặt câu hỏi cùng chuyên gia

10:30-11:30: Cơ hội xin học bổng bậc Master, chính sách du học cả gia đình khi học bậc Master, cập nhật nghề nghiệp danh sách định cư tại New Zealand.

Hỗ trợ sinh viên quốc tế khi học tại Massey.

(By Ms Iya Diza

Regional Manager for Southeast Asia Massey University)

11:30-12:00: Đặt câu hỏi cùng chuyên gia

12:00: Kết thúc

ĐỒNG HÀNH CÙNG:

Chuyên gia và cán bộ tuyển sinh của đại học Massey, TOP đầu New Zealand, (284 Ranking thế giới)

THỜI GIAN:

9:00-12:00 – Chủ nhật, 14.08.2022

ĐỂ LẠI CÂU HỎI/ THẮC MẮC VỀ SỰ KIỆN

CHI TIẾT SỰ KIỆN

14/08/2022 9:00 sáng
14/08/2022 12:00 chiều