Past Event

[LUNCH&CONNECT SỐ 191] HR-FINANCE COMMUNITY – ĐẦU TƯ NHƯ BÁO
11/04/2023
1000000

[LUNCH&CONNECT SỐ 191] HR-FINANCE COMMUNITY – ĐẦU TƯ NHƯ BÁO

[Lunch&Connect số 191] FINANCE COMMUNITY CHỦ ĐỀ: ĐẦU TƯ ...
Đã diễn ra
[Lunch&Connect số 189] HR-FINANCE COMMUNITY – DÒNG CHẢY TÀI CHÍNH 2023
07/03/2023
1000000

[Lunch&Connect số 189] HR-FINANCE COMMUNITY – DÒNG CHẢY TÀI CHÍNH 2023

[Lunch&Connect số 189] FINANCE COMMUNITY CHỦ ĐỀ: DÒNG CH...
Đã diễn ra