Sự kiện

[ Lunch&Connect Số 164 ] – FINANCE COMMUNITY: HAI KỊCH BẢN ĐẦU TƯ SAU COVID
26/08/2021
250.000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 164 ] – FINANCE COMMUNITY: HAI KỊCH BẢN ĐẦU TƯ SAU COVID

[𝐋𝐔𝐍𝐂𝐇&𝐂𝐎𝐍𝐍𝐄𝐂𝐓 𝟏𝟔𝟒] 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: HAI KỊCH B...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 161 ] – HR COMMUNITY – ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC DƯỚI GÓC NHÌN TÂM LÝ HỌC TỔ CHỨC
11/08/2021
250000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 161 ] – HR COMMUNITY – ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC DƯỚI GÓC NHÌN TÂM L...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟔𝟏] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: ĐỘNG LỰC L...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 162 ] – FINANCE COMMUNITY – TIỀM NĂNG BẤT ĐỘNG SẢN HẬU COVID-19
05/08/2021
250000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 162 ] – FINANCE COMMUNITY – TIỀM NĂNG BẤT ĐỘNG SẢN HẬU COVID...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟔𝟐] – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đ...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 160 ] – FINANCE COMMUNITY – ĐẦU TƯ QUA GÓC NHÌN TÍN DỤNG
29/07/2021
250000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 160 ] – FINANCE COMMUNITY – ĐẦU TƯ QUA GÓC NHÌN TÍN DỤNG

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟔𝟎] – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đ...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 159 ] – HR COMMUNITY – DUY TRÌ HIỆU SUẤT LAO ĐỘNG & SỰ GẮN KẾT NHÂN VIÊN TRONG ĐẠI DỊCH
28/07/2021
250000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 159 ] – HR COMMUNITY – DUY TRÌ HIỆU SUẤT LAO ĐỘNG & SỰ ...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟓𝟗] – 𝐇𝐑 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: DU...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 158 ] – FINANCE COMMUNITY –  ỨNG DỤNG CỦA MACHINE LEARNING TRONG NGÀNH BÁN LẺ
08/07/2021
250000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 158 ] – FINANCE COMMUNITY – ỨNG DỤNG CỦA MACHINE LEARNING TR...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟓𝟖] 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: ỨNG DỤNG C...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 157 ] – HR COMMUNITY – HR ROLES & COVID-19
30/06/2021
250000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 157 ] – HR COMMUNITY – HR ROLES & COVID-19

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟓7] – 𝐇𝐑 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: HR...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 156 ] – FINANCE COMMUNITY – SPAC – SPECIAL ACQUISITION PURPOSE COMPANY
22/04/2021
500000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 156 ] – FINANCE COMMUNITY – SPAC – SPECIAL ACQUI...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟓𝟔] – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: SP...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 155 ] – HR COMMUNITY –  QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ TUYỂN DỤNG THỜI KÌ 4.0
21/04/2021
500000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 155 ] – HR COMMUNITY – QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ TUYỂN DỤNG ...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟓𝟓] – 𝐇𝐑 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: QUẢN TR...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 154 ] – FINANCE COMMUNITY – SUBLEASING FOR INDIVIDUAL INVESTORS
15/04/2021
500000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 154 ] – FINANCE COMMUNITY – SUBLEASING FOR INDIVIDUAL ...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟓𝟒] – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: SU...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 153 ] – HR COMMUNITY – ONBOARDING PROGRAM
07/04/2021
500000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 153 ] – HR COMMUNITY – ONBOARDING PROGRAM

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟓𝟑] – 𝐇𝐑 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: ON...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 152 ] – FINANCE COMMUNITY – CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN
01/04/2021
500000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 152 ] – FINANCE COMMUNITY – CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC ...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟓𝟐] 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: CHIẾN...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 150 ] HR COMMUNITY – RECRUITMENT TREND IN 2021
24/03/2021
500000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 150 ] HR COMMUNITY – RECRUITMENT TREND IN 2021

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟓𝟎] – 𝐇𝐑 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: RE...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 145 ] – FINANCE COMMUNITY – WEALTH MANAGEMENT
04/03/2021
500000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 145 ] – FINANCE COMMUNITY – WEALTH MANAGEMENT

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟒𝟓] 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: WEALT...
Đã diễn ra