Sự kiện

[ Lunch&Connect Số 171 ] – HR- FINANCE COMMUNITY: QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN
02/12/2021
250.000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 171 ] – HR- FINANCE COMMUNITY: QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟕𝟏] – 𝐇𝐑 – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 ...
Đã diễn ra
[ LUNCH&CONNECT SỐ 170 ] – HR COMMUNITY: TALENT MANAGEMENT
21/11/2021
250.000 vnđ

[ LUNCH&CONNECT SỐ 170 ] – HR COMMUNITY: TALENT MANAGEMENT

[Lunch&Connect số 170] – HR Community Chủ đề: Tale...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 169 ] HR COMMUNITY – WORKPLACE FOR HR: HOW TO PROMOTE A CULTURE OF COLLABORATION IN THE NOW NORMAL
03/11/2021
250.000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 169 ] HR COMMUNITY – WORKPLACE FOR HR: HOW TO PROMOTE A CULT...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟔𝟗] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐓𝐨𝐩𝐢𝐜: 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐇𝐑...
Đã diễn ra
[ LUNCH&CONNECT SỐ 167 ] – HR COMMUNITY – KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG SAU COVID-19
29/09/2021
250.000 vnđ

[ LUNCH&CONNECT SỐ 167 ] – HR COMMUNITY – KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG SAU COVID-19

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟔𝟕] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: KẾ HOẠCH T...
Đã diễn ra
[ LUNCH&CONNECT SỐ 166 ] – FINANCE COMMUNITY: KỸ THUẬT CHỌN MUA CỔ PHIẾU THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG
23/09/2021
250000 vnđ

[ LUNCH&CONNECT SỐ 166 ] – FINANCE COMMUNITY: KỸ THUẬT CHỌN MUA CỔ PHIẾU THEO ĐÀ TĂNG...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟔𝟔] – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đ...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 164 ] – FINANCE COMMUNITY: HAI KỊCH BẢN ĐẦU TƯ SAU COVID
26/08/2021
250.000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 164 ] – FINANCE COMMUNITY: HAI KỊCH BẢN ĐẦU TƯ SAU COVID

[𝐋𝐔𝐍𝐂𝐇&𝐂𝐎𝐍𝐍𝐄𝐂𝐓 𝟏𝟔𝟒] 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: HAI KỊCH B...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 161 ] – HR COMMUNITY – ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC DƯỚI GÓC NHÌN TÂM LÝ HỌC TỔ CHỨC
11/08/2021
250000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 161 ] – HR COMMUNITY – ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC DƯỚI GÓC NHÌN TÂM L...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟔𝟏] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: ĐỘNG LỰC L...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 162 ] – FINANCE COMMUNITY – TIỀM NĂNG BẤT ĐỘNG SẢN HẬU COVID-19
05/08/2021
250000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 162 ] – FINANCE COMMUNITY – TIỀM NĂNG BẤT ĐỘNG SẢN HẬU COVID...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟔𝟐] – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đ...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 160 ] – FINANCE COMMUNITY – ĐẦU TƯ QUA GÓC NHÌN TÍN DỤNG
29/07/2021
250000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 160 ] – FINANCE COMMUNITY – ĐẦU TƯ QUA GÓC NHÌN TÍN DỤNG

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟔𝟎] – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đ...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 159 ] – HR COMMUNITY – DUY TRÌ HIỆU SUẤT LAO ĐỘNG & SỰ GẮN KẾT NHÂN VIÊN TRONG ĐẠI DỊCH
28/07/2021
250000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 159 ] – HR COMMUNITY – DUY TRÌ HIỆU SUẤT LAO ĐỘNG & SỰ ...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟓𝟗] – 𝐇𝐑 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: DU...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 158 ] – FINANCE COMMUNITY –  ỨNG DỤNG CỦA MACHINE LEARNING TRONG NGÀNH BÁN LẺ
08/07/2021
250000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 158 ] – FINANCE COMMUNITY – ỨNG DỤNG CỦA MACHINE LEARNING TR...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟓𝟖] 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: ỨNG DỤNG C...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 157 ] – HR COMMUNITY – HR ROLES & COVID-19
30/06/2021
250000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 157 ] – HR COMMUNITY – HR ROLES & COVID-19

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟓7] – 𝐇𝐑 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: HR...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 156 ] – FINANCE COMMUNITY – SPAC – SPECIAL ACQUISITION PURPOSE COMPANY
22/04/2021
500000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 156 ] – FINANCE COMMUNITY – SPAC – SPECIAL ACQUI...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟓𝟔] – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: SP...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 155 ] – HR COMMUNITY –  QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ TUYỂN DỤNG THỜI KÌ 4.0
21/04/2021
500000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 155 ] – HR COMMUNITY – QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ TUYỂN DỤNG ...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟓𝟓] – 𝐇𝐑 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: QUẢN TR...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 154 ] – FINANCE COMMUNITY – SUBLEASING FOR INDIVIDUAL INVESTORS
15/04/2021
500000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 154 ] – FINANCE COMMUNITY – SUBLEASING FOR INDIVIDUAL ...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟓𝟒] – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: SU...
Đã diễn ra