Sự kiện

[ Lunch&Connect Số 173 ] – HR- FINANCE COMMUNITY: STRESS TRONG KINH DOANH VÀ KHỞI NGHIỆP: NHỮNG CHI PHÍ THẦM LẶNG
19/05/2022
800.000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 173 ] – HR- FINANCE COMMUNITY: STRESS TRONG KINH DOANH VÀ KHỞI NGH...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟕𝟑] – 𝐇𝐑 – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 ...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 172 ] – HR- FINANCE COMMUNITY: DATA MINDSET TRONG DOANH NGHIỆP
12/05/2022
800.000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 172 ] – HR- FINANCE COMMUNITY: DATA MINDSET TRONG DOANH NGHIỆP

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟕𝟐] – 𝐇𝐑 – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 ...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 171 ] – HR- FINANCE COMMUNITY: QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN
02/12/2021
250.000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 171 ] – HR- FINANCE COMMUNITY: QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟕𝟏] – 𝐇𝐑 – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 ...
Đã diễn ra
[ LUNCH&CONNECT SỐ 170 ] – HR COMMUNITY: TALENT MANAGEMENT
21/11/2021
250.000 vnđ

[ LUNCH&CONNECT SỐ 170 ] – HR COMMUNITY: TALENT MANAGEMENT

[Lunch&Connect số 170] – HR Community Chủ đề: Tale...
Đã diễn ra
[ Lunch&Connect Số 169 ] HR COMMUNITY – WORKPLACE FOR HR: HOW TO PROMOTE A CULTURE OF COLLABORATION IN THE NOW NORMAL
03/11/2021
250.000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 169 ] HR COMMUNITY – WORKPLACE FOR HR: HOW TO PROMOTE A CULT...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟔𝟗] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐓𝐨𝐩𝐢𝐜: 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐇𝐑...
Đã diễn ra
[ LUNCH&CONNECT SỐ 167 ] – HR COMMUNITY – KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG SAU COVID-19
29/09/2021
250.000 vnđ

[ LUNCH&CONNECT SỐ 167 ] – HR COMMUNITY – KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG SAU COVID-19

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟔𝟕] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: KẾ HOẠCH T...
Đã diễn ra
[ LUNCH&CONNECT SỐ 166 ] – FINANCE COMMUNITY: KỸ THUẬT CHỌN MUA CỔ PHIẾU THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG
23/09/2021
250000 vnđ

[ LUNCH&CONNECT SỐ 166 ] – FINANCE COMMUNITY: KỸ THUẬT CHỌN MUA CỔ PHIẾU THEO ĐÀ TĂNG...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟔𝟔] – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đ...
Đã diễn ra