Events

[Lunch&Connect số 136] HR COMMUNITY – HÀNH TRANG VÀO NGHỀ NHÂN SỰ
6 Tháng Một, 2021
500000 vnđ

[Lunch&Connect số 136] HR COMMUNITY – HÀNH TRANG VÀO NGHỀ NHÂN SỰ

HÀNH TRANG VÀO NGHỀ NHÂN SỰ Dành cho các anh/chị Nhân sự hoặ...
Past
[Lunch&Connect số 138] HR COMMUNITY – ỨNG DỤNG DISC TRONG PHỎNG VẤN
13 Tháng Một, 2021
500000 vnđ

[Lunch&Connect số 138] HR COMMUNITY – ỨNG DỤNG DISC TRONG PHỎNG VẤN

Chủ đề: ỨNG DỤNG DISC TRONG PHỎNG VẤN Diễn giả: BÀ TRẦN DIỄM...
Past
[Lunch&Connect số 139] FINANCE COMMUNITY – CHỨNG KHOÁN 2021
14 Tháng Một, 2021
500000 vnđ

[Lunch&Connect số 139] FINANCE COMMUNITY – CHỨNG KHOÁN 2021

[Lunch&Connect số 139] FINANCE COMMUNITY Chủ đề: CHỨNG K...
Past
[Lunch&Connect số 142] HR COMMUNITY – HOW TO BE AN EFFECTIVE LEADER?
27 Tháng Một, 2021
250000 vnđ

[Lunch&Connect số 142] HR COMMUNITY – HOW TO BE AN EFFECTIVE LEADER?

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟒𝟐] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: HOW TO BE AN EF...
Past
[Lunch&Connect số 143] FINANCE COMMUNITY – TIỀN RẺ. ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC
28 Tháng Một, 2021
250000 vnđ

[Lunch&Connect số 143] FINANCE COMMUNITY – TIỀN RẺ. ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 143] 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: TIỀN RẺ. Đ...
Past
[Lunch&Connect số 144] HR COMMUNITY – HR STRATEGIC PLANNING
3 Tháng Ba, 2021
Free

[Lunch&Connect số 144] HR COMMUNITY – HR STRATEGIC PLANNING

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟒𝟒] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: HR STRATEGIC PL...
Past
[ Lunch&Connect Số 145 ] – FINANCE COMMUNITY – WEALTH MANAGEMENT
4 Tháng Ba, 2021
500000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 145 ] – FINANCE COMMUNITY – WEALTH MANAGEMENT

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟒𝟓] 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: WEALT...
Past
[Lunch&Connect số 146] HR COMMUNITY – KHI LÃNH ĐẠO LÀ PHỤ NỮ
10 Tháng Ba, 2021
Free

[Lunch&Connect số 146] HR COMMUNITY – KHI LÃNH ĐẠO LÀ PHỤ NỮ

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟒𝟔] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: KHI LÃNH ĐẠO LÀ...
Past
[ Lunch&Connect Số 147 ] – FINANCE COMMUNITY – BONG BÓNG TÀI SẢN TRƯỚC NGUY CƠ LẠM PHÁT VÀ ÁP LỰC TĂNG LÃI SUẤT
11 Tháng Ba, 2021
Free

[ Lunch&Connect Số 147 ] – FINANCE COMMUNITY – BONG BÓNG TÀI SẢN TRƯỚC NG...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟒𝟕] 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: BONG BÓNG ...
Past