Sự kiện

GALA DINNER 2023 – KIWI DELIGHTS
12/08/2023
500.000

GALA DINNER 2023 – KIWI DELIGHTS

The GALA DINNER 2023 – KIWI DELIGHTS will mark the exp...
Đã diễn ra
[LUNCH&CONNECT SỐ 198] HR-FINANCE COMMUNITY –  ĐẦU TƯ NỬA CUỐI 2023
11/07/2023
1.000.000 VND

[LUNCH&CONNECT SỐ 198] HR-FINANCE COMMUNITY – ĐẦU TƯ NỬA CUỐI 2023

[Lunch&Connect số 200] FINANCE COMMUNITY CHỦ ĐỀ: ĐẦU TƯ ...
Đã diễn ra
[LUNCH&CONNECT] – DU HỌC – MỞ RỘNG WORK VISA ĐẾN 3 NĂM, DU HỌC – ĐỊNH CƯ NEW ZEALAND
08/07/2023
500.000 VND

[LUNCH&CONNECT] – DU HỌC – MỞ RỘNG WORK VISA ĐẾN 3 NĂM, DU HỌC – ĐỊ...

Lunch&Connect: CHỦ ĐỀ: MỞ RỘNG WORK VISA ĐẾN 3 NĂM, DU H...
Đã diễn ra
Workshop [Delve Into The Case – Uncover The Unknown]
27/05/2023
250.000 VND

Workshop [Delve Into The Case – Uncover The Unknown]

Workshop [DELVE INTO THE CASE – KHÁM PHÁ ĐIỀU CHƯA BIẾT] Thá...
Đã diễn ra
[LUNCH&CONNECT SỐ 196] HR-FINANCE COMMUNITY – GIÁ TRỊ CÔNG TY TRÊN SÀN
06/06/2023
1.000.000 VND

[LUNCH&CONNECT SỐ 196] HR-FINANCE COMMUNITY – GIÁ TRỊ CÔNG TY TRÊN SÀN

[Lunch&Connect số 196] FINANCE COMMUNITY CHỦ ĐỀ: QUY TRÌ...
Đã diễn ra
[LUNCH&CONNECT SỐ 195] HR-FINANCE COMMUNITY – GIÁ TRỊ CÔNG TY TRÊN SÀN
31/05/2023
1.000.000 VND

[LUNCH&CONNECT SỐ 195] HR-FINANCE COMMUNITY – GIÁ TRỊ CÔNG TY TRÊN SÀN

[Lunch&Connect số 195] FINANCE COMMUNITY CHỦ ĐỀ: GIÁ TRỊ...
Đã diễn ra