BASIC ( 4.0 – 5.0+)

Chương trình học BASIC IELTS ( 4.0 – 5.0+ )

Đầu vào (Requirement):

 • 4.0

Duration (Khai giảng và thời lượng khoá học):

 • 8 tuần, 24 buổi, 48 giờ

Cách tiếp cận (Approach):

 • Tiếp cận với những dạng đề IELTS 4 kỹ năng. Xây dựng nền móng vững chắc trong Tư duy Viết, từ đó dẫn đến Tư duy Nói có cấu trúc, tăng phản xạ. Rèn luyện và tìm hiểu lỗi sai trong kỹ năng Nghe, Đọc.

Đầu ra (Course learning outcomes):

 • 5.0+

Kiểm tra/đánh giá (Assessment):

 • Mini test, Mid-term test, Final Term

Giáo trình (Textbooks):

 • The official guide to IELTS
 • Complete IELTS Reading
 • Listening Skill Strategies Practice test
 • Speaking book IELTS 2020
 • Complete book IELTS 2020

Liên Hệ Để Được Tư Vấn

 


 • TRẦN THẾ LONG
KHÓA BASIC IELTS

Khóa học Basic IELTS giúp học viên xây dựng nền móng vững chắc trong Tư duy Viết, từ đó dẫn đến Tư duy Nói có cấu trúc, tăng phản xạ. Rèn luyện và tìm hiểu lỗi sai trong kỹ năng Nghe, Đọc.

Giáo viên IELTS – CBS Academic English
TRẦN THẾ LONG

TRẦN THẾ LONG

Giáo viên IELTS – CBS Academic English

ĐỂ LẠI CÂU HỎI/ THẮC MẮC VỀ SỰ KIỆN

CHI TIẾT SỰ KIỆN

79 Nguyễn Đình Chiểu

Warning: date() expects parameter 2 to be int, string given in /home/longh369/e2c.com.vn/wp-content/themes/em4u/ovaem-templates/single-event.php on line 403

Warning: date() expects parameter 2 to be int, string given in /home/longh369/e2c.com.vn/wp-content/themes/em4u/ovaem-templates/single-event.php on line 404
+ Google Calendar + Ical Export