BASIC ( 4.0 – 5.0+)

Chương trình học BASIC IELTS ( 4.0 – 5.0+ )

Đầu vào (Requirement):

 • 4.0

Duration (Khai giảng và thời lượng khoá học):

 • 8 tuần, 24 buổi, 48 giờ

Cách tiếp cận (Approach):

 • Tiếp cận với những dạng đề IELTS 4 kỹ năng. Xây dựng nền móng vững chắc trong Tư duy Viết, từ đó dẫn đến Tư duy Nói có cấu trúc, tăng phản xạ. Rèn luyện và tìm hiểu lỗi sai trong kỹ năng Nghe, Đọc.

Đầu ra (Course learning outcomes):

 • 5.0+

Kiểm tra/đánh giá (Assessment):

 • Mini test, Mid-term test, Final Term

Giáo trình (Textbooks):

 • The official guide to IELTS
 • Complete IELTS Reading
 • Listening Skill Strategies Practice test
 • Speaking book IELTS 2020
 • Complete book IELTS 2020

Liên Hệ Để Được Tư Vấn

 


  KHÓA BASIC IELTS

  Khóa học Basic IELTS giúp học viên xây dựng nền móng vững chắc trong Tư duy Viết, từ đó dẫn đến Tư duy Nói có cấu trúc, tăng phản xạ. Rèn luyện và tìm hiểu lỗi sai trong kỹ năng Nghe, Đọc.

  ĐỂ LẠI CÂU HỎI/ THẮC MẮC VỀ SỰ KIỆN

  CHI TIẾT SỰ KIỆN

  79 Nguyễn Đình Chiểu