FOUNDATION IELTS ( 2.0 – 4.0+)

Chương trình học FOUNDATION IELTS ( 2.0 – 4.0+ )

Đầu vào (Requirement):

 • 2.0

Duration (Khai giảng và thời lượng khoá học):

 • 8 tuần, 24 buổi, 48 giờ ( 60 giờ đối với khóa 1:1 )

Cách tiếp cận (Approach):

 • Hình thành tư duy học tiếng Anh đúng đắn để phục vụ mục tiêu cao hơn ở những khoá sau bằng cách củng cố Từ vựng khái quát, chiến thuật làm bài 4 kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết trong IELTS.

Đầu ra (Course learning outcomes):

 • 4.0+

Kiểm tra/đánh giá (Assessment):

 • Mini test, Mid-term test, Final Term

Giáo trình (Textbooks):

 • Check your vocabulary
 • The official guide to IELTS
 • Complete IELTS Reading
 • Listening Skill Strategies Practice test
 • Speaking book IELTS 2020
 • Complete book IELTS 2020

Liên Hệ Để Được Tư Vấn

 


 • TRẦN THẾ LONG
KHÓA FOUNDATION IELTS

Khóa học giúp học viên hình thành tư duy học tiếng Anh đúng đắn để phục vụ mục tiêu cao hơn ở những khoá sau bằng cách củng cố Từ vựng khái quát, chiến thuật làm bài 4 kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết trong IELTS.

Giáo viên IELTS – CBS Academic English
TRẦN THẾ LONG

TRẦN THẾ LONG

Giáo viên IELTS – CBS Academic English

ĐỂ LẠI CÂU HỎI/ THẮC MẮC VỀ SỰ KIỆN

CHI TIẾT SỰ KIỆN

Phòng VIP
79 Nguyễn Đình Chiểu

Warning: date() expects parameter 2 to be int, string given in /home/longh369/e2c.com.vn/wp-content/themes/em4u/ovaem-templates/single-event.php on line 403

Warning: date() expects parameter 2 to be int, string given in /home/longh369/e2c.com.vn/wp-content/themes/em4u/ovaem-templates/single-event.php on line 404
+ Google Calendar + Ical Export