FOUNDATION IELTS ( 2.0 – 4.0+)

Chương trình học FOUNDATION IELTS ( 2.0 – 4.0+ )

Đầu vào (Requirement):

 • 2.0

Duration (Khai giảng và thời lượng khoá học):

 • 8 tuần, 24 buổi, 48 giờ ( 60 giờ đối với khóa 1:1 )

Cách tiếp cận (Approach):

 • Hình thành tư duy học tiếng Anh đúng đắn để phục vụ mục tiêu cao hơn ở những khoá sau bằng cách củng cố Từ vựng khái quát, chiến thuật làm bài 4 kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết trong IELTS.

Đầu ra (Course learning outcomes):

 • 4.0+

Kiểm tra/đánh giá (Assessment):

 • Mini test, Mid-term test, Final Term

Giáo trình (Textbooks):

 • Check your vocabulary
 • The official guide to IELTS
 • Complete IELTS Reading
 • Listening Skill Strategies Practice test
 • Speaking book IELTS 2020
 • Complete book IELTS 2020

Liên Hệ Để Được Tư Vấn

 


  KHÓA FOUNDATION IELTS

  Khóa học giúp học viên hình thành tư duy học tiếng Anh đúng đắn để phục vụ mục tiêu cao hơn ở những khoá sau bằng cách củng cố Từ vựng khái quát, chiến thuật làm bài 4 kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết trong IELTS.

  ĐỂ LẠI CÂU HỎI/ THẮC MẮC VỀ SỰ KIỆN

  CHI TIẾT SỰ KIỆN

  Phòng VIP
  79 Nguyễn Đình Chiểu