Anh Ngữ Học Thuật

FOUNDATION IELTS ( 2.0 –  4.0+)
Th1 1-2021 27.000.000 vnđ-7.200.000 vnđ

FOUNDATION IELTS ( 2.0 – 4.0+)

Showing
Chương trình học FOUNDATION IELTS ( 2.0 – 4.0+ ) Đầu v...
BASIC ( 4.0 – 5.0+)
Th1 1-2021 21.600.000 vnđ-7.200.000 vnđ

BASIC ( 4.0 – 5.0+)

Showing
Chương trình học BASIC IELTS ( 4.0 – 5.0+ ) Đầu vào (R...
INTERMEDIATE IELTS ( 5.0 – 6.0+)
Th1 1-2021 21.600.000 vnđ-8.000.000 vnđ

INTERMEDIATE IELTS ( 5.0 – 6.0+)

Showing
Chương trình học INTERMEDIATE IELTS ( 5.0 – 6.0+ ) Đầu...
ADVANCED IELTS ( 6.0 – 6.5+)
Th1 1-2021 21.600.000 vnđ-8.800.000 vnđ

ADVANCED IELTS ( 6.0 – 6.5+)

Showing
Chương trình học ADVANCED IELTS ( 6.0 – 6.5+ ) Đầu vào...
WRITING CORRECTION BY EXAMINER
Th1 1-2021 10000 NZ$-10000 NZ$

WRITING CORRECTION BY EXAMINER

Showing
Chương trình học ADVANCED CLASS Giới thiệu khoá học Chương t...
SPEAKING CORRECTION BY EXAMINER
Th1 1-2021 10000 NZ$-10000 NZ$

SPEAKING CORRECTION BY EXAMINER

Showing
Chương trình học ADVANCED CLASS Giới thiệu khoá học Chương t...
PRE-IELTS ( 0 –  Vững căn bản )
Th1 1-2021 21.600.000 vnđ-6.200.000 vnđ

PRE-IELTS ( 0 – Vững căn bản )

Showing
Chương trình học PRE-IELTS ( 0 – Vững căn bản ) Đầu và...