Anh Ngữ Học Thuật

SPEAKING CORRECTION BY EXAMINER
475.000 vnđ

SPEAKING CORRECTION BY EXAMINER

SPEAKING CORRECTION BY EXAMINER IELTS writing correction and...
Đã diễn ra
WRITING CORRECTION BY EXAMINER
170.000 vnđ

WRITING CORRECTION BY EXAMINER

WRITING CORRECTION BY EXAMINER IELTS writing correction and ...
Đã diễn ra
ADVANCED IELTS ( 6.0 – 6.5+)
21.600.000 vnđ-8.800.000 vnđ

ADVANCED IELTS ( 6.0 – 6.5+)

Chương trình học ADVANCED IELTS ( 6.0 – 6.5+ ) Đầu vào...
Đã diễn ra
INTERMEDIATE IELTS ( 5.0 – 6.0+)
21.600.000 vnđ-8.000.000 vnđ

INTERMEDIATE IELTS ( 5.0 – 6.0+)

Chương trình học INTERMEDIATE IELTS ( 5.0 – 6.0+ ) Đầu...
Đã diễn ra
BASIC ( 4.0 – 5.0+)
21.600.000 vnđ-7.200.000 vnđ

BASIC ( 4.0 – 5.0+)

Chương trình học BASIC IELTS ( 4.0 – 5.0+ ) Đầu vào (R...
Đã diễn ra
FOUNDATION IELTS ( 2.0 –  4.0+)
27.000.000 vnđ-7.200.000 vnđ

FOUNDATION IELTS ( 2.0 – 4.0+)

Chương trình học FOUNDATION IELTS ( 2.0 – 4.0+ ) Đầu v...
Đã diễn ra
PRE-IELTS ( 0 –  Vững căn bản )
21.600.000 vnđ-6.200.000 vnđ

PRE-IELTS ( 0 – Vững căn bản )

Chương trình học PRE-IELTS ( 0 – Vững căn bản ) Đầu và...
Đã diễn ra