Anh Ngữ Học Thuật

PRE-IELTS ( 0 –  Vững căn bản )
1 Tháng Một, 2021
21.600.000 vnđ-6.200.000 vnđ

PRE-IELTS ( 0 – Vững căn bản )

Chương trình học PRE-IELTS ( 0 – Vững căn bản ) Đầu và...
Showing
FOUNDATION IELTS ( 2.0 –  4.0+)
1 Tháng Một, 2021
27.000.000 vnđ-7.200.000 vnđ

FOUNDATION IELTS ( 2.0 – 4.0+)

Chương trình học FOUNDATION IELTS ( 2.0 – 4.0+ ) Đầu v...
Showing
BASIC ( 4.0 – 5.0+)
1 Tháng Một, 2021
21.600.000 vnđ-7.200.000 vnđ

BASIC ( 4.0 – 5.0+)

Chương trình học BASIC IELTS ( 4.0 – 5.0+ ) Đầu vào (R...
Showing
INTERMEDIATE IELTS ( 5.0 – 6.0+)
1 Tháng Một, 2021
21.600.000 vnđ-8.000.000 vnđ

INTERMEDIATE IELTS ( 5.0 – 6.0+)

Chương trình học INTERMEDIATE IELTS ( 5.0 – 6.0+ ) Đầu...
Showing
ADVANCED IELTS ( 6.0 – 6.5+)
1 Tháng Một, 2021
21.600.000 vnđ-8.800.000 vnđ

ADVANCED IELTS ( 6.0 – 6.5+)

Chương trình học ADVANCED IELTS ( 6.0 – 6.5+ ) Đầu vào...
Showing
WRITING CORRECTION BY EXAMINER
1 Tháng Một, 2021
10000 NZ$-10000 NZ$

WRITING CORRECTION BY EXAMINER

Chương trình học ADVANCED CLASS Giới thiệu khoá học Chương t...
Showing
SPEAKING CORRECTION BY EXAMINER
1 Tháng Một, 2021
10000 NZ$-10000 NZ$

SPEAKING CORRECTION BY EXAMINER

Chương trình học ADVANCED CLASS Giới thiệu khoá học Chương t...
Showing