+(84)932 991 101
course@cbs.com.vn
79, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Sự kiện sắp tới

200+
SỰ KIỆN ĐƯỢC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG
2000+
NGƯỜI THAM DỰ
100+
DOANH NGHIỆP ĐƯỢC KẾT NỐI
100+
CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU TRONG CÁC LĨNH VỰC

CÁC CHUYÊN GIA

Tin mới nhất