PHAN LÊ HÒA

PHAN LÊ HÒA

Phan Lê Hòa, CFA Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh, Viện Quản lý Châu Á – Philippines GĐ Khối Nguồn vốn quốc tế, Tập đoàn Hưng Thịnh (Hưng Thịnh Corporation)

Phó TGĐ kiêm GĐ Tài chính, Hưng Thịnh Land Trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, Đầu tư tư nhân và niêm yết, Quản lý quỹ, Quan hệ nhà đầu tư, Nguồn vốn, Quản trị Chiến lược tại các tổ chức đầu tư, doanh nghiệp trong khu vực châu Á như Temasek, Dragon Capital VFM, Novaland, BW Industrial Development, Gaw Capital, Hưng Thịnh Land.

Thực hiện IPO thành công cho Novaland năm 2016, huy động hơn 3.5 tỷ USD từ các định chế tài chính quốc tế và trong nước từ 2013 trở lại đây.

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN VỚI CHUYÊN GIA NGAY