LÂM NGỌC THỤY

LÂM NGỌC THỤY

GIẢNG VIÊN KHÓA PRO HRM - CBS

Lĩnh vực chuyên môn
–  Quản trị nhân sự
–  Hệ thống lương, thưởng, phúc lợi
–  Phần mềm Quản lý Nhân sự
–  Giảng viên chương trình HRCI

Kinh nghiệm ngành
– Hóa chất
– Dược phẩm
– Tư vấn nhân sự
– Nghiên cứu thị trường
– Vận tải biển và Logistics
– Bao bì dược phẩm

Trình độ học vấn
– Thạc sỹ Quản trị nguồn nhân lực (Massey University)
– Cử nhân Ngữ Văn Anh (Đại học KHXH&NV)
– Kỹ Thuật Viên Công nghệ Thông Tin

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN VỚI CHUYÊN GIA NGAY

Sự kiện đã tham gia