[ LUNCH&CONNECT ] SỐ 156 – DIỄN GIẢ NGUYỄN VĂN HẢI

ĐỂ LẠI CÂU HỎI/ THẮC MẮC VỀ SỰ KIỆN