[ LUNCH&CONNECT ] SỐ 150 – DIỄN GIẢ TRẦN THỊ DƯƠNG ANH