[ Lunch&Connect ] Số 136 – Diễn giả Nguyễn Thị Thùy Liên