CBS SOLUTION

CBS tự hào là đối tác chính thức của SHRM – tổ chức nhân sự lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới dành cho những người làm trong lĩnh vực Quản trị Nhân Sự tại Việt Nam. Với kinh nghiệm triển khai đào tạo các chương trình quốc tế về phát triển nguồn nhân lực – Pro HRM và Thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực MBS(HRM) – MMngt(HRM) giúp học viên nâng cao kiến thức và trình độ ngành, sẵn sàng năng lực để dự thi các chứng chỉ của SHRM. CBS đồng thời là đơn vị duy nhất hiện nay tại Việt Nam có chương trình hỗ trợ lấy được cả 2 chứng nhận SHRM-CP và SHRM-SCP.

 

Liên Hệ Tư Vấn

ĐỂ LẠI CÂU HỎI/ THẮC MẮC VỀ SỰ KIỆN