THẠCH VĨNH KHƯƠNG

THẠCH VĨNH KHƯƠNG

Data Scientist At Seedcom
Anh Thạch Vĩnh Khương – Data Scientist tại Seedcom
Có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu Data tại các công ty lớn: The Circle Global, The Coffee House, Business Analyst Training Center in Vietnam,…

 

 

 

Events Joined