NGUYỄN NGỌC DUY LUÂN

NGUYỄN NGỌC DUY LUÂN

Data Analytics at Seedcom
Anh Nguyễn Ngọc Duy Luân – Data Analytics tại Seedcom
Sau khi tốt nghiệp thủ khoa ngành Business Infomation System tại RMIT, anh Luân đã trải qua các vị trí Software Developer, ERP Consultant tại TRG International, Business Intelligence Engineer tại QUOINE, Business Intelligence Engineer tại Tiki và Product Manager & Data Analytics Leader tại Tinhte.vn.

 

 

Events Joined