NGÔ QUỐC KHÁNH

NGÔ QUỐC KHÁNH

Ths TC-NH & MBA, Chuyên gia TC-CK trên 20 năm, hiện đang công tác tại Đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Tp.HCM

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN VỚI CHUYÊN GIA NGAY