LÊ THỊ KIM ANH

LÊ THỊ KIM ANH

Master of HRM - Managing Director/ Senior HR Consultant/ Senior Trainer

Bà Lê Thị Kim Anh với 26 năm kinh nghiệm về Quản trị Nhân sự chiến lược. Tư vấn Dự án Nhân sự tại các Tập đoàn Đa Quốc Gia như 𝑨𝒃𝒃𝒐𝒕𝒕, 𝑨𝒌𝒛𝒐 𝑵𝒐𝒃𝒆𝒍, 𝑫𝑲𝑺𝑯, 𝑮𝑺𝑲, 𝑳𝒂𝒇𝒂𝒓𝒈𝒆, 𝑴𝒂𝒔𝒕, 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒆𝒅𝒆𝒔, 𝑷𝑬𝑩, 𝑵𝒐𝒗𝒂𝒓𝒕𝒊𝒔, 𝑷𝒇𝒊𝒛𝒆𝒓, 𝑺𝒂𝒎𝒔𝒖𝒏𝒈 𝑽𝒊𝒏𝒂, 𝑯𝑽𝑩, …

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN VỚI CHUYÊN GIA NGAY

Sự kiện đã tham gia