[ LUNCH&CONNECT ] SỐ 153 – DIỄN GIẢ TRẦN THỊ THU HẰNG