[ Lunch&Connect ] Số 142 – Diễn giả Nguyễn Tường Huân