NGUYỄN THẾ THỌ

NGUYỄN THẾ THỌ

TS Nguyễn Thế Thọ, một trong những người chấp bút chính xây dựng Luật CK Việt Nam. Một chuyên gia KT-TC hàng đầu trên 30 năm tại Việt Nam

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN VỚI CHUYÊN GIA NGAY