Introduction to Business Analytics

Introduction to Business Analytics

Phân tích kinh doanh (Business Analytics) đề cập việc ứng dụng các phương pháp định lượng trong việc đưa ra quyết định kinh doanh, nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp, dễ dàng ứng dụng công nghệ, cải thiện hiệu suất, dự đoán và lập kế hoạch thay đổi đồng thời quản lý và cân bằng rủi ro.

Business Analytics chính là công cụ phân tích và đánh giá dữ liệu nhằm tìm ra sự tương quan giữa: rủi ro tiềm tàng, dự báo và dự đoán xu hướng nhằm ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ngành nghề sẽ cần trang bị kỹ năng Business Analytics: Quản lý hệ thống, Phân tích đầu tư, Chuyên gia thông tin khách hàng trong các lĩnh vực: marketing, tài chính hoặc quản lý chuỗi cung ứng

Mở khóa #BusinessAnalytics, tận dụng sức mạnh xử lý data (ngày càng rẻ) của máy tính & công nghệ. Thành công đến từ việc tập trung kiên quyết vào việc hỗ trợ các quyết định quan trọng với những phân tích sâu sắc hơn.

Business Analytics – cuộc chơi không có cấu trúc nhằm rà soát dữ liệu để tìm ra các mối thông tin tương quan có giá trị cao hỗ trợ đưa ra chiến lược kinh doanh nhanh chóng & chính xác.

Khai giảng Khóa BUSINESS ANALYTICS 2020

Khóa học này đào tạo về Phân tích Kinh doanh.

Hồ sơ người học bao gồm:

· Chuyên gia nghiên cứu định tính nhằm đạt được các kỹ năng định lượng và định hướng dữ liệu trong quản lý doanh nghiệp.

· Chuyên viên ở mức khởi điểm.

· Sinh viên năm cuối từ các ngành nghề khác nhau.

· Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Course Learning Outcomes After learning this course,

1. Người học có thể phân tích các mô hình và các tình huống kinh doanh để đưa ra các quyết định..

2. Người học có thể áp dụng các phương pháp cứu định lượng trong phân tích kinh doanh.

3. Người học có thể áp dụng thống kê kinh doanh và kinh tế lượng cơ bản để phân tích dữ liệu phức tạp.

4. Người học có thể trực quan hoá dữ liệu.

5. Người học có thể đàm phán và thương lượng với các đối tác kinh doanh dựa trên phân tích.

6. Người học có thể thảo luận các chủ đề nâng cao hơn về phân tích kinh doanh, bao gồm: Lập trình, Mô phỏng.

Prerequisite

Mặc dù khóa học mang tính định lượng chuyên sâu nhưng không yêu cầu kiến thức đã có sẵn trước đó từ học viên.

Giảng viên sẽ hướng dẫn người học từng bước.

Session Topic Intended Learning Outcomes
1 Phân tích mô hình kinh doanh ·      Phân tích các mô hình kinh doanh và các ngành để ra quyết định.
2  

Phương pháp định lượng

 

·      Giới thiệu về các phương pháp định lượng được sử dụng  trong phân tích và ra quyết định. 

·      Bảng phân tích doanh nghiệp. 

3 Kinh tế lượng ·      Các mô hình thống kê cho phân tích kinh doanh.

·      Tư duy thống kê.

·      Cạm bẫy trong thống kê.

·      Mô hình kinh tế lượng.

4 Trực quan hóa ·      Trực quan hóa dữ liệu và thông tin.
5 Thuyết phục, Đàm phán,

Kể chuyện

·      Làm sao để trình bày ý tưởng một cách thành công và hiệu quả.

·      Pitching gọi vốn trong vòng 30 giây, 5 phút, 30 phút.

·      Kỹ thuật kể chuyện.

6 Lãnh đạo và quản lý định hướng dữ liệu ·      Áp dụng các kỹ năng lãnh đạo và quản lý trong môi trường doanh nghiệp.    
7 Cơ chế ra quyết định của công ty ·      Ra quyết định định lượng và dựa trên dữ liệu trong Hội đồng quản trị và các hoạt động của Hội đồng quản trị.
8 Phân tích kinh doanh thị trường vốn ·      Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và định lượng trên thị trường vốn.
9 Phân tích kinh doanh để quản trị rủi ro ·      Quản trị rủi ro định lượng trong doanh nghiệp. 
10 Các chủ đề nâng cao và các vấn đề hiện tại trong phân tích kinh doanh

 

·      Lập trình.

·      Mô phỏng.

·      Kinh tế lượng nâng cao.

·      Hệ thống thông tin, Machine Learning, AI.

·      Quy trình kỹ thuật.

·      Các công nghệ trong phân tích kinh doanh.

·      Các vấn đề hiện tại khác.

11 Thuyết trình ·      Người học trình bày các chủ đề được đưa ra để thực hành kiến thức và kỹ năng thu được.
12 Đánh giá phản hồi

Ôn tập

·      Phản hồi về các đánh giá.

·      Ôn tập.

·      Thảo luận thêm về nghề nghiệp.

Lịch khai giảng dự kiến

Học phí Khoá học: 34.500.000 VND

Liên hệ để được tư vấn