NGUYỄN THỊ THÙY LIÊN

NGUYỄN THỊ THÙY LIÊN

FORMER HUMAN RESOURCE DIRECTOR DFS, MERCEDES

Bà Trần Diễm Châu đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong nhiều ngành khác nhau bao gồm truyền thông, thương mại, bán lẻ, nhà máy; trong số đó, có hơn 10 năm ở vị trí quản lý cấp cao về quản lý, bán hàng, tiếp thị và dịch vụ khách hàng

 

 

Events Joined