KHAI GIẢNG KHÓA BUSINESS ANALYTICS – THÁNG 9/2021

Introduction to Business Analytics

Phân tích kinh doanh (Business Analytics) đề cập việc ứng dụng các phương pháp định lượng trong việc đưa ra quyết định kinh doanh, nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp, dễ dàng ứng dụng công nghệ, cải thiện hiệu suất, dự đoán và lập kế hoạch thay đổi đồng thời quản lý và cân bằng rủi ro.

Business Analytics chính là công cụ phân tích và đánh giá dữ liệu nhằm tìm ra sự tương quan giữa: rủi ro tiềm tàng, dự báo và dự đoán xu hướng nhằm ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ngành nghề sẽ cần trang bị kỹ năng Business Analytics: Quản lý hệ thống, Phân tích đầu tư, Chuyên gia thông tin khách hàng trong các lĩnh vực: marketing, tài chính hoặc quản lý chuỗi cung ứng

Mở khóa #BusinessAnalytics, tận dụng sức mạnh xử lý data (ngày càng rẻ) của máy tính & công nghệ. Thành công đến từ việc tập trung kiên quyết vào việc hỗ trợ các quyết định quan trọng với những phân tích sâu sắc hơn.

Business Analytics – cuộc chơi không có cấu trúc nhằm rà soát dữ liệu để tìm ra các mối thông tin tương quan có giá trị cao hỗ trợ đưa ra chiến lược kinh doanh nhanh chóng & chính xác.

Khai giảng Khóa Introduction to Business Analytics 2021

Khóa học này đào tạo về Phân tích Kinh doanh.

Hồ sơ người học bao gồm:

· Chuyên gia nghiên cứu định tính nhằm đạt được các kỹ năng định lượng và định hướng dữ liệu trong quản lý doanh nghiệp.

· Chuyên viên ở mức khởi điểm.

· Sinh viên năm cuối từ các ngành nghề khác nhau.

· Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Course Learning Outcomes After learning this course,

1. Người học có thể phân tích các mô hình và các tình huống kinh doanh để đưa ra các quyết định..

2. Người học có thể áp dụng các phương pháp cứu định lượng trong phân tích kinh doanh.

3. Người học có thể áp dụng thống kê kinh doanh và kinh tế lượng cơ bản để phân tích dữ liệu phức tạp.

4. Người học có thể trực quan hoá dữ liệu.

5. Người học có thể đàm phán và thương lượng với các đối tác kinh doanh dựa trên phân tích.

6. Người học có thể thảo luận các chủ đề nâng cao hơn về phân tích kinh doanh, bao gồm: Lập trình, Mô phỏng.

Prerequisite

Mặc dù khóa học mang tính định lượng chuyên sâu nhưng không yêu cầu kiến thức đã có sẵn trước đó từ học viên.

Giảng viên sẽ hướng dẫn người học từng bước.

Chương trình đào tạo

Lịch khai giảng dự kiến

 

Học phí Khoá học: 34.500.000 VND

Giảng Viên

1. Tai Tran

Lecturer profile: https://massey.edu.vn/staff/tai-tran/

2. Khuong Thach

Data Scientist, Seedcom. CFA level 1.

Lecturer profile: https://massey.edu.vn/staff/khuong-thach/

3. Nguyen Ngoc Duy Luan

Head, Analytics, Seedcom.

Lecturer profile: https://massey.edu.vn/staff/nguyen-ngoc-duy-luan/

Liên Hệ Để Được Tư Vấn

 

 

 

  • NGUYỄN NGỌC DUY LUÂN
  • TÀI TRẦN
  • THẠCH VĨNH KHƯƠNG
Khai giảng Khóa Introduction to Business Analytics 2021

Business Analytics – cuộc chơi không có cấu trúc nhằm rà soát dữ liệu để tìm ra các mối thông tin tương quan có giá trị cao hỗ trợ đưa ra chiến lược kinh doanh nhanh chóng & chính xác.

Data Analytics at Seedcom
Giám Đốc chương trình tại CBS Professional Certificate
Data Scientist At Seedcom
20 Jun 2021
TÀI TRẦN

TÀI TRẦN

Giám Đốc chương trình tại CBS Professional Certificate
THẠCH VĨNH KHƯƠNG

THẠCH VĨNH KHƯƠNG

Data Scientist At Seedcom
NGUYỄN NGỌC DUY LUÂN

NGUYỄN NGỌC DUY LUÂN

Data Analytics at Seedcom

Leave a reply

Event Detail

26 Tháng Chín, 2021 9:00 sáng
26 Tháng Chín, 2021 4:00 chiều
603
79 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3