HR

[Lunch&Connect số 136] HR COMMUNITY – HÀNH TRANG VÀO NGHỀ NHÂN SỰ
6 Tháng Một, 2021
500000 vnđ

[Lunch&Connect số 136] HR COMMUNITY – HÀNH TRANG VÀO NGHỀ NHÂN SỰ

HÀNH TRANG VÀO NGHỀ NHÂN SỰ Dành cho các anh/chị Nhân sự hoặ...
Past
[Lunch&Connect số 138] HR COMMUNITY – ỨNG DỤNG DISC TRONG PHỎNG VẤN
13 Tháng Một, 2021
500000 vnđ

[Lunch&Connect số 138] HR COMMUNITY – ỨNG DỤNG DISC TRONG PHỎNG VẤN

Chủ đề: ỨNG DỤNG DISC TRONG PHỎNG VẤN Diễn giả: BÀ TRẦN DIỄM...
Past
[Lunch&Connect số 142] HR COMMUNITY – HOW TO BE AN EFFECTIVE LEADER?
27 Tháng Một, 2021
250000 vnđ

[Lunch&Connect số 142] HR COMMUNITY – HOW TO BE AN EFFECTIVE LEADER?

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟒𝟐] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: HOW TO BE AN EF...
Past
[Lunch&Connect số 144] HR COMMUNITY – HR STRATEGIC PLANNING
3 Tháng Ba, 2021
Free

[Lunch&Connect số 144] HR COMMUNITY – HR STRATEGIC PLANNING

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟒𝟒] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: HR STRATEGIC PL...
Past
[Lunch&Connect số 146] HR COMMUNITY – KHI LÃNH ĐẠO LÀ PHỤ NỮ
10 Tháng Ba, 2021
Free

[Lunch&Connect số 146] HR COMMUNITY – KHI LÃNH ĐẠO LÀ PHỤ NỮ

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟒𝟔] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: KHI LÃNH ĐẠO LÀ...
Past
[ Lunch&Connect Số 150 ] HR COMMUNITY – RECRUITMENT TREND IN 2021
24 Tháng Ba, 2021
Free

[ Lunch&Connect Số 150 ] HR COMMUNITY – RECRUITMENT TREND IN 2021

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟓𝟎] – 𝐇𝐑 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: RE...
Past
[ Lunch&Connect Số 153 ] – HR COMMUNITY – ONBOARDING PROGRAM
7 Tháng Tư, 2021
Free

[ Lunch&Connect Số 153 ] – HR COMMUNITY – ONBOARDING PROGRAM

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟓𝟑] – 𝐇𝐑 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: ON...
Past
[ Lunch&Connect Số 155 ] – HR COMMUNITY –  QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ TUYỂN DỤNG THỜI KÌ 4.0
21 Tháng Tư, 2021
Free

[ Lunch&Connect Số 155 ] – HR COMMUNITY – QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ TUYỂN DỤNG ...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟓𝟓] – 𝐇𝐑 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: QUẢN TR...
Past
[ Lunch&Connect Số 157 ] – HR COMMUNITY – HR ROLES & COVID-19
30 Tháng Sáu, 2021
Free

[ Lunch&Connect Số 157 ] – HR COMMUNITY – HR ROLES & COVID-19

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟓7] – 𝐇𝐑 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: HR...
Past
[ Lunch&Connect Số 159 ] – HR COMMUNITY – DUY TRÌ HIỆU SUẤT LAO ĐỘNG & SỰ GẮN KẾT NHÂN VIÊN TRONG ĐẠI DỊCH
28 Tháng Bảy, 2021
Free

[ Lunch&Connect Số 159 ] – HR COMMUNITY – DUY TRÌ HIỆU SUẤT LAO ĐỘNG & SỰ ...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟓𝟗] – 𝐇𝐑 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: DU...
Past
[ Lunch&Connect Số 161 ] – HR COMMUNITY – ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC DƯỚI GÓC NHÌN TÂM LÝ HỌC TỔ CHỨC
11 Tháng Tám, 2021
Free

[ Lunch&Connect Số 161 ] – HR COMMUNITY – ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC DƯỚI GÓC NHÌN TÂM L...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟔𝟏] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: ĐỘNG LỰC L...
Past
[ LUNCH&CONNECT SỐ 167 ] – HR COMMUNITY – KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG SAU COVID-19
29 Tháng Chín, 2021
250.000 vnđ

[ LUNCH&CONNECT SỐ 167 ] – HR COMMUNITY – KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG SAU COVID-19

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟔𝟕] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: KẾ HOẠCH T...
Past