HR

[Lunch&Connect số 136] HR COMMUNITY – HÀNH TRANG VÀO NGHỀ NHÂN SỰ
Th1 6-2021 500000 vnđ

[Lunch&Connect số 136] HR COMMUNITY – HÀNH TRANG VÀO NGHỀ NHÂN SỰ

Past
HÀNH TRANG VÀO NGHỀ NHÂN SỰ Dành cho các anh/chị Nhân sự hoặ...
[Lunch&Connect số 138] HR COMMUNITY – ỨNG DỤNG DISC TRONG PHỎNG VẤN
Th1 13-2021 500000 vnđ

[Lunch&Connect số 138] HR COMMUNITY – ỨNG DỤNG DISC TRONG PHỎNG VẤN

Past
Chủ đề: ỨNG DỤNG DISC TRONG PHỎNG VẤN Diễn giả: BÀ TRẦN DIỄM...
[Lunch&Connect số 142] HR COMMUNITY – HOW TO BE AN EFFECTIVE LEADER?
Th1 27-2021 250000 vnđ

[Lunch&Connect số 142] HR COMMUNITY – HOW TO BE AN EFFECTIVE LEADER?

Past
[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟒𝟐] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: HOW TO BE AN EF...
[Lunch&Connect số 144] HR COMMUNITY – HR STRATEGIC PLANNING
Th3 3-2021 Free

[Lunch&Connect số 144] HR COMMUNITY – HR STRATEGIC PLANNING

Past
[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟒𝟒] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: HR STRATEGIC PL...
[Lunch&Connect số 131] HR COMMUNITY – KHI LÃNH ĐẠO LÀ PHỤ NỮ
Th3 10-2021 Free

[Lunch&Connect số 131] HR COMMUNITY – KHI LÃNH ĐẠO LÀ PHỤ NỮ

Past
[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟒𝟔] 𝐇𝐑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 Chủ đề: KHI LÃNH ĐẠO LÀ...