Finance

[Lunch&Connect số 139] FINANCE COMMUNITY – CHỨNG KHOÁN 2021
14 Tháng Một, 2021
500000 vnđ

[Lunch&Connect số 139] FINANCE COMMUNITY – CHỨNG KHOÁN 2021

[Lunch&Connect số 139] FINANCE COMMUNITY Chủ đề: CHỨNG K...
Past
[Lunch&Connect số 143] FINANCE COMMUNITY – TIỀN RẺ. ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC
28 Tháng Một, 2021
250000 vnđ

[Lunch&Connect số 143] FINANCE COMMUNITY – TIỀN RẺ. ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 143] 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: TIỀN RẺ. Đ...
Past
[ Lunch&Connect Số 145 ] – FINANCE COMMUNITY – WEALTH MANAGEMENT
4 Tháng Ba, 2021
500000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 145 ] – FINANCE COMMUNITY – WEALTH MANAGEMENT

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟒𝟓] 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: WEALT...
Past
[ Lunch&Connect Số 147 ] – FINANCE COMMUNITY – BONG BÓNG TÀI SẢN TRƯỚC NGUY CƠ LẠM PHÁT VÀ ÁP LỰC TĂNG LÃI SUẤT
11 Tháng Ba, 2021
Free

[ Lunch&Connect Số 147 ] – FINANCE COMMUNITY – BONG BÓNG TÀI SẢN TRƯỚC NG...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟒𝟕] 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: BONG BÓNG ...
Past
[ Lunch&Connect Số 152 ] – FINANCE COMMUNITY – CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN
1 Tháng Tư, 2021
Free

[ Lunch&Connect Số 152 ] – FINANCE COMMUNITY – CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC ...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟓𝟐] 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: CHIẾN...
Past
[ Lunch&Connect Số 147 ] – FINANCE COMMUNITY – BONG BÓNG TÀI SẢN TRƯỚC NGUY CƠ LẠM PHÁT VÀ ÁP LỰC TĂNG LÃI SUẤT
11 Tháng Ba, 2021
Free

[ Lunch&Connect Số 147 ] – FINANCE COMMUNITY – BONG BÓNG TÀI SẢN TRƯỚC NGUY CƠ LẠM PH...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟒𝟕] 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: BONG BÓNG ...
Past
[ Lunch&Connect Số 154 ] – FINANCE COMMUNITY – SUBLEASING FOR INDIVIDUAL INVESTORS
15 Tháng Tư, 2021
Free

[ Lunch&Connect Số 154 ] – FINANCE COMMUNITY – SUBLEASING FOR INDIVIDUAL ...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟓𝟒] – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: SU...
Past
[ Lunch&Connect Số 156 ] – FINANCE COMMUNITY – SPAC – SPECIAL ACQUISITION PURPOSE COMPANY
22 Tháng Tư, 2021
Free

[ Lunch&Connect Số 156 ] – FINANCE COMMUNITY – SPAC – SPECIAL ACQUI...

[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟏𝟓𝟔] – 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: SP...
Past
[ Lunch&Connect Số 141 ] – FINANCE COMMUNITY – VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
22 Tháng Một, 2021
500000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 141 ] – FINANCE COMMUNITY – VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ CÔNG ...

Chủ đề: VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NI...
Past