Finance

[Lunch&Connect số 135] FINANCE COMMUNITY – VẤN ĐỀ CỐT LÕI CỦA MỘT NHÀ ĐẦU TƯ: V.U.C.A VÀ SỰ TRỖI DẬY CỦA PHÂN TÍCH THÔNG TIN.
Th12 24-2020 500000 vnđ

[Lunch&Connect số 135] FINANCE COMMUNITY – VẤN ĐỀ CỐT LÕI CỦA MỘT NHÀ ĐẦU TƯ: V...

Past
VẤN ĐỀ CỐT LÕI CỦA MỘT NHÀ ĐẦU TƯ: V.U.C.A VÀ SỰ TRỖI DẬY CỦ...
[Lunch&Connect số 139] FINANCE COMMUNITY – CHỨNG KHOÁN 2021
Th1 14-2021 500000 vnđ

[Lunch&Connect số 139] FINANCE COMMUNITY – CHỨNG KHOÁN 2021

Past
[Lunch&Connect số 139] FINANCE COMMUNITY Chủ đề: CHỨNG K...
[Lunch&Connect số 143] FINANCE COMMUNITY – TIỀN RẺ. ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC
Th1 28-2021 250000 vnđ

[Lunch&Connect số 143] FINANCE COMMUNITY – TIỀN RẺ. ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

Past
[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 143] 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: TIỀN RẺ. Đ...
[ Lunch&Connect Số 145 ] – FINANCE COMMUNITY – WEALTH MANAGEMENT
Th3 4-2021 500000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 145 ] – FINANCE COMMUNITY – WEALTH MANAGEMENT

Past
[𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡&𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟒𝟓] 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 Chủ đề: WEALT...
[ Lunch&Connect Số 141 ] – FINANCE COMMUNITY – VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
Th1 22-2021 500000 vnđ

[ Lunch&Connect Số 141 ] – FINANCE COMMUNITY – VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ CÔNG ...

Past
Chủ đề: VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NI...